Obchody 25-rocznicy traktatu polsko-litewskiego z udziałem marszałka Senatu RP


Stanisław Karczewski, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
26 kwietnia br. przypada 25. rocznica podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej. Rocznicy tej będzie poświęcone posiedzenie Sejmu Litwy, które odbędzie się 25 kwietnia. Weźmie w nim udział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.Podczas posiedzenia Sejmu Litwy poświęconego 25. rocznicy podpisania traktatu polsko-litewskiego przewidzianie są wystąpienia szefów parlamentów Litwy i Polski Viktorasa Prankietisa i Stanisława Karczewskiego oraz byłego przewodniczącego Sejmu Litwy Česlovasa Juršėnasa, posłów Audriusa Kubiliusa i Rity Tamašunienė.

Po posiedzeniu odbędzie się spotkanie i rozmowy Prankietisa i Karczewskiego. 

Uroczystości w Wilnie poprzedzi spotkanie marszałka Senatu RP  z Polakami w Starych Trokach.

Zawarty 26 kwietnia 1994 roku, a podpisany przez prezydentów Algirdasa Brazauskasa i Lecha Wałęsę traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy miał uregulować zarówno stosunki międzypaństwowe, jak i sytuację mniejszości narodowych.

W traktacie postanowiono, że obie strony zobowiązują się do poszanowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych, a osoby należące do mniejszości polskiej w Republice Litewskiej, a także osoby należące do mniejszości litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości narodowej, kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i przy zachowaniu pełnej równości wobec prawa.

W traktacie znalazł się m.in. zapis dotyczący używania imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej. Strony zobowiązały sie również rozważyć „dopuszczenie używania języków mniejszości narodowych przed swymi urzędami, szczególnie zaś w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w których dużą część ludności stanowi mniejszość narodowa”. 

Na podstawie: senat.gov.pl, lrs.lt