Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Ławaryszkach


fot. Centrum Kultury w Rudominie
Centrum Kultury w Ławaryszkach było świadkiem uroczystego wydarzenia, upamiętniającego Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wydarzenie, które odbyło się 28 stycznia, miało na celu oddanie hołdu pamięci ofiar Holokaustu oraz przekazanie ważnych przesłań pokojowych, tolerancji i edukacji.
Spotkanie rozpoczęło się od wzruszającego utworu muzycznego, który wykonał utalentowany skrzypek Boris Kirzner.

W atmosferę skupienia i zadumy wprowadziła prowadząca imprezy administrator centrum Aleksandra Olszewska witając wszystkich gości. W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne jest pamiętać o bohaterskich czynach tych, którzy nie szczędząc swojego życia ratowali od zagłady innych ludzi i jak ważne jest oddawanie hołdu ofiarom Holokaustu. To jest ważne nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale również istotne, abyśmy pamiętali o tragicznych konsekwencjach nienawiści i nietolerancji wobec innego człowieka.

Następnie, głos zabrała Barbara Orszewska, koordynatorka projektów Instytutu Polskiego w Wilnie, która wystąpiła z krótką prelekcję poświęconą historii Holokaustu oraz ludziom uznawanym za „sprawiedliwych wśród narodów świata”. Przedstawiając bohaterskie czyny tych osób, podkreśliła, jak ważne jest docenianie i uczczenie tych, którzy w trudnych czasach potrafili przeciwstawić się złu i nienawiści.

Ponownie scenę przejął Boris Kirzner, który swoimi dwoma utworami wprowadził zebranych w odpowiednią atmosferę przed projekcją filmu „Świat Józefa”.

Film opowiadał historię odwagi i poświęcenia rodziny Ulmów z Markowej, która podczas okupacji niemieckiej udzieliła schronienia ośmiorgu Żydom. Ich bohaterstwo zakończyło się tragicznie, gdy padli ofiarą bestialskiego mordu z rąk niemieckich żandarmów.

Na zakończenie imprezy prowadząca serdeczne podziękowała Barbarze Orszewskiej  oraz Borisowi Kirznerowi za niezastąpione wsparcie i zaangażowanie w organizowanie tego wyjątkowego spotkania. Ich obecność, solidarność oraz wystąpienie sprawiły, że to spotkanie było niezapomniane, a przekazywana historia zyskała nowe, głębsze znaczenie.

Upamiętnienie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Ławaryszkach pozostawił trwałe wrażenie, wzmacniając potrzebę pamięci historycznej i wspólnego budowania lepszego, bardziej tolerancyjnego świata.

Na obchody do Ławaryszek przybyli również dostojni goście. Wśród nich wymienić należy radną Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresę Dziemieszko, koordynatora projektów Instytutu Polskiego w Wilnie Barbarę Orszewską oraz sam Boris Kirzner, którego muzyka wnosząca swoją nutę do tego symbolicznego wydarzenia.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.