Obchody rocznicy Operacji Ostra Brama w Miednikach Królewskich


fot. organizatorów
W Miednikach Królewskich późnym popołudniem 6 lipca rozpoczęły się obchody 79. rocznicy operacji „Ostra Brama” – próby wyzwolenia Wilna przez Armię Krajową spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem wojsk sowieckich. W Miednikach znajduje się grób nieznanego żołnierza – uczestnika operacji z 1944 roku.
W ramach obchodów polski Teatr „Studio" w Wilnie zaprezentował spektakl muzyczno-poetycki „Dziś do ciebie przyjść nie mogę". W uroczystościach udział wzięli lokalni mieszkańcy, przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie oraz delegacja Oddziału IPN w Białymstoku, w której skład weszli dyrektor dr Mark Jedynak i Urszula Gierasimiuk, naczelniczka Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku. List ambasadora RP Konstantego Radziwiłła odczytała Pani konsul Anna Pustuł.

Uroczystość zorganizował Polski Teatr „Studio” w Wilnie wraz z Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury w Rudominie. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów regrantingowych Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Operacja Ostra Brama rozpoczęła się 7 lipca 1944 r. Do 13 lipca oddziały sowieckie we współdziałaniu z AK zdobyły Wilno.  Krótka radość mieszkańców Wileńszczyzny z uwolnienia się z rąk niemieckich szybko ustąpiła oburzeniu na poczynania Sowietów. Rozbrojeni żołnierze AK, wśród których znajdowało się 650 oficerów i podoficerów, w większości zostali skierowani do zorganizowanego doraźnie obozu w Miednikach, gdzie spotkały ich pierwsze represje. Według różnych źródeł od 4,4 tys. do ponad 6 tys. W świetle sowieckich dokumentów w ciągu trwającej dwa dni operacji miano rozbroić „7924 żołnierzy i oficerów z czego 4400 zostało odstawionych” do obozu w Miednikach, gdzie ulokowani zostali „w stajniach i pod gołym niebem”, a około 2,5 tys. miano zwolnić do domów.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.