Obchody Święta Narodowego Polski w przedszkolu „Kasztan”


Na zdjęciu: obchody 11 Listopada w przedszkolu „Kasztan”, fot. archiwum przedszkola „Kasztan“
Jak co roku żłobek-przedszkole „Kasztan” na Antokolu zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Polski – 11 Listopada. W swoich progach witaliśmy wielu ważnych gości: Konsul RP Irminę Szmalec, ks. proboszcza parafii pw. Św. Piotra i Pawła Wojciecha Górlickiego, Radną samorządu miasta Wilna - Renatę Cytacką oraz doradcę wicemer m. Wilna Alinę Kowalewską. Po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprosić goszczącą w Wilnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen Panią Ilonę Gosiewską.
 
Nasza placówka złożyła wniosek na Konkurs „Mały projekt Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022” współfinansowany w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2022 roku. W ten sposób szukamy nowych możliwości finansowych pozwalających kształtować postawę Małego
Polaka poprzez takiego rodzaju imprezy patriotyczne. Już niebawem otrzymamy finansowanie na stroje krakowskie dla wychowawczyń z polskich grup.


Na zdjęciu: obchody 11 Listopada w przedszkolu „Kasztan“, fot. archiwum przedszkola „Kasztan”  
 
W imprezie gościnnie wzięli udział i zapoczątkowali występy dziecięce uczniowie Szkoły Początkowej na Antokolu, wśród których znaleźli się już byli wychowankowie „Kasztana“. Dalej przedszkolaki w wieku 4-5 lat z grupy „Pszczółki” przedstawiły dialog dziadka z wnuczką na temat dziejów polskich. Zastanawiano się, czy dzisiejsza młodzież wie, co to niepodległość? Wielu żołnierzy w walce za niepodległość Ojczyzny poległo, żebyśmy mogli dziś odważnie powiedzieć „Kto ty jesteś? – Polak mały ...”.

Na baczności najmłodsi wraz z publicznością odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego“. Ubrani w stroje krakowskie oraz szlacheckie wirowali w skocznej polce warszawskiej, w zadumie i powadze przedstawili układ taneczny do pieśni patriotycznej „Rozkwitały pąki białych róż”.


Na zdjęciu: obchody 11 Listopada w przedszkolu „Kasztan, fot. archiwum przedszkola „Kasztan” 
 
Pedagodzy również biorą aktywny udział w tworzeniu programu patriotycznego, zaśpiewali bowiem „Rotę” i zatańczyli taniec z biało-czerwonymi sercami. Jest to wyraz przynależności do narodu polskiego i miłości do Polski. Uroczystość skończyła się fajerwerkami i wniesieniem tortu z Orłem Białym. 
 
Jesteśmy wdzięczni przybyłym Gościom, Rodzicom, Dziadkom oraz całej społeczności Kasztana za podniosłe świętowania Dnia Niepodległości Polski. Patriotyzm i kulturę polską kształtujemy od najmłodszych lat przedszkolnych.

Na zdjęciu: obchody 11 Listopada w przedszkolu „Kasztan, fot. archiwum przedszkola „Kasztan” 

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.