Obcokrajowcy na Litwie: będzie trudniej


Fot. wilnoteka.lt
Departament Bezpieczeństwa Państwa chce zaostrzenia przepisów dotyczących obcokrajowców. Proponuje bardziej szczegółowo sprawdzać tożsamość obcokrajowców, którzy chcą zamieszkać na Litwie. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt na Litwie, cudzoziemiec będzie musiał podać dokładne informacje na temat tego, gdzie mieszkał i podróżował, czym się zajmował itp. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy popiera stanowisko Departamentu.


W 2014 r. na Litwie weszła w życie Ustawa o statusie prawnym obcokrajowców, zaostrzająca przepisy migracyjne. Jak powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Elvinas Jankevičius, zanim te zaostrzenia zostały wprowadzone, zdarzały się sytuacje, że w jednym garażu było zarejestrowanych nawet 300 firm, z których żadna nie prowadziła działalności gospodarczej, a w jednym mieszkaniu było zameldowanych 30 obcokrajowców. "Wstyd się przyznać, ale Litwa stała się bramą dla nielegalnej emigracji do innych państw UE. Obywatele państw trzecich składali dokumenty zgodnie z obowiązującymi wówczas aktami prawnymi i otrzymywali zezwolenie na pobyt na Litwie. Deklarowali, że zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, w rzeczywistości zaś żadnej działalności nie prowadzili. Po jakimś czasie wyjeżdżali do bardziej zamożnego kraju. W związku z tym przygotowaliśmy ustawowe poprawki, które weszły w życie w 2014 r." - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Litwy.

Elvinas Jankevičius uważa, że w obecnej sytuacji geopolitycznej potrzebne jest jeszcze większe zaostrzenie przepisów określających zasady przebywania cudzoziemców na terytorium Litwy. "Sytuacja geopolityczna jest napięta, zagrożenie terroryzmem większe niż dotychczas, widzimy, co się dzieje we Francji i innych państwach, sądzę więc, że Departament Bezpieczeństwa Państwa wyciąga słuszne wnioski, proponując dodatkowe środki bezpieczeństwa" - powiedział wiceminister.

Zgodnie z propozycją Departamentu Bezpieczeństwa Państwa, cudzoziemiec, który chce zalegalizować pobyt na Litwie, musiałby podać, gdzie mieszkał w ciągu ostatnich 10 lat i obywatelstwo jakich krajów posiadał. Wymagane byłoby również zgłoszenie informacji o tym, że jakieś państwo odmówiło mu przyznania lub pozbawiło obywatelstwa. Ponadto obowiązkowa byłaby informacja o wizach wydanych mu w ciągu ostatnich 5 lat, ze wskazaniem państwa, terminu ważności wizy, celu podróży, jak też - jeśli miało to miejsce - informacja o odmowie wydania wizy. Obcokrajowcy musieliby podać litewskiej służbie migracyjnej szczegółowe dane na temat posiadanych przez nich kiedykolwiek zezwoleń na pobyt w innych państwach. Osoba, chcąca zalegalizować pobyt na Litwie musiałaby podać informacje na temat swojej narodowości, wyznania, wykształcenia, ukończonej uczelni, zawodu, przebytej służby wojskowej, stopnia wojskowego, kontaktów ze służbami bezpieczeństwa i wywiadu innych państw. Cudzoziemiec, wnioskujący o zezwolenie na tymczasowy pobyt na Litwie jako współmałżonek obywatela (obywatelki) Litwy, musiałby udowodnić, że zna rodzinę żony (męża): we wniosku należałoby podać informacje o rodzicach współmałżonka i miejscu ich pracy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało już projekt rozporządzenia ministra w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących obcokrajowców. Departament Bezpieczeństwa Państwa zapoznał się z projektem i zgłosił swoje propozycje. Wiceminister Elvinas Jankevičius zapowiedział jednak, że zanim zostaną one przyjęte, odbędzie się szersza dyskusja na ten temat.

Na podstawie: BNS, lrt.lt