Odbył się konkurs "Z matematyką przez świat"


Podczas konkursu "Z matematyką przez świat" w Szkole im. Sz. Konarskiego, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Około 100 uczniów z 5 szkół polskich w Wilnie i rejonie wileńskim uczestniczyło w republikańskiej rundzie konkursu "Z matematyką przez świat", organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w partnerstwie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Konkurs odbył się we wtorek, 12 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. Sz. Konarskiego w Wilnie. Na wyniki przyjdzie jednak poczekać - prace będą sprawdzali wykładowcy uniwersytetu w Olsztynie.
"To już trzecia edycja tego konkursu. W pierwszej uczniowie naszej szkoły nie uczestniczyli, ale już w drugiej mieliśmy czterech finalistów, którzy byli zachwyceni nagrodą - pobytem na obozie rekreacyjno-naukowym w Polsce. Cieszymy się, że w tym roku nasza szkoła jest gospodarzem tego konkursu matematycznego" - powiedział Wilnotece wicedyrektor Szkoły im. Sz Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński

Konkurs "Z matematyką przez świat" adresowany jest do uczniów w wieku 10-13 lat ze szkół polskich zlokalizowanych na terenie Polski i poza jej granicami. Ma na celu nie tylko popularyzowanie i zachęcenie uczniów do nauki matematyki, lecz także zainicjowanie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy uzdolnionej młodzieży oraz jej nauczycieli.

Do udziału w tegorocznej, III edycji, międzynarodowego konkursu "Z matematyką przez świat" przystąpiło 29 szkół z Polski (woj. warmińsko-mazurskie), Litwy, Ukrainy oraz Białorusi, które do udziału zgłosiły łącznie 385 uczniów. Na Litwie są to: Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Najliczniej - przez 37 uczniów - jest reprezentowane Progimnazjum im. Jana Pawła II.

W Polsce, na Litwie, Ukrainie i Białorusi jednocześnie, tego samego dnia, odbyły się eliminacje krajowe - uczestnicy rozwiązywali zadania konkursowe, które jak przyznały uczestniczki konkursu Aneta Bralkowska i Kamila Joanna Łatwis nie były łatwe. "Trzeba się było pogłowić" - stwierdziły zgodnie. 

"Osobiście nie miałem możliwości zapoznać się z zadaniami, które musieli rozwiązać uczestnicy. Od innych nauczycieli wiem, że niektóre były trudne dla naszych dzieci z racji na różnice programowe. W programach na Litwie więcej jest zadań konkretnych, natomiast te były bardziej może abstrakcyjne, na logikę. Tym bardziej więc udział w takich konkursach jest ciekawy i potrzebny, bo daje możliwość porównania wiedzy i umiejętności oraz nawiązania kontaktów" - stwierdził wicedyrektor Szkoły im. Sz. Konarskiego. 

Prace uczniów w zaklejonych kopertach zostaną przesłane do Olsztyna, gdzie będą je sprawdzali wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z regulaminem, wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.

Dużym plusem tego konkursu, zdaniem Jaglińskiego, jest nagroda dla najlepszych matematyków. Nie są to nagrody rzeczowe, lecz uczestnictwo w obozie rekreacyjno-naukowym. Podczas obozu uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie oraz zajęciach rekreacyjno-krajoznawczych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

"Pierwszy tydzień laureaci z Litwy, Białorusi i Ukrainy spędzą w swoim gronie, w Ostródzie, na zwiedzaniu i różnych rozrywkach, natomiast drugi tydzień - już razem z rówieśnikami z Polski - na warszatach na Uniwersytecie w Olsztynie. W ubiegłym roku nasi finaliści wrócili zafascynowani zajęciami, podczas których pod okiem profesorów, w naukowych laboratoriach, mogli obserwować różne doświadczenia fizyczne, sterować robotami, itp. Uczniowie mówili, że dostali ogromny bagaż wiedzy. Pokutuje przekonanie, że matematyka to "sucha" dziedzina, natomiast dzięki takim zajęciom uczniowie przekonują się, że to nieprawda - i to mnie bardzo cieszy" - powiedział Walery Jagliński.

Migawki fotograficzne z przebiegu konkursu "Z matematyką przez świat" w Szkole im. Sz. Konarskiego w Wilnie można obejrzeć tutaj

Na podstawie: wmii.uwm.edu.pl, inf.wł.