Odkrywamy świat, bawimy się i doświadczamy!


Inauguracja nowego roku akademickiego na Międzynarodowym Uniwersytecie Dzieci „Alfa”, fot. Archiwum Szkoły im. S. Konarskiego
28 września w Litewskiej Narodowej Bibliotece im. Martynasa Mažvydasa odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018-2019 na Międzynarodowym Uniwersytecie Dzieci „Alfa”. Rektor Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza Arūnas Augustinaitis przywitał ponad 190 rozemocjonowanych młodocianych studentów, którzy ponownie rozpoczynają przygodę w murach uniwersyteckich. Zapewnił dzieci, że czeka na nie moc wrażeń, potężna dawka wiedzy i dużo niespodzianek. Poprzez interaktywną zabawę będą poznawać świat nauki.

Kierownik Centrum Edukacyjno-Innowacyjnego pani Ewelina Lipskaja również przywitała najmłodszych studentów, którzy co miesiąc będą słuchać wykładów o różnej tematyce. W tym roku wykładać będą nie tylko profesorzy, lecz i przedstawiciele sztuki, biznesu, przedsiębiorczości, a nawet politycy.

Jak zachęcić ucznia do odkrywania świata i zdobywania wiedzy? Wystarczy rozbudzić w dzieciach naturalną ciekawość i pozwolić na zadawanie pytań. Młodzi ludzie angażują się w zajęcia, eksperymenty, twórczą zabawę, dowiadują się ciekawostek z różnych dziedzin nauki. Istotą koncepcji Uniwersytetu Dzieci, kontynuowała kierownik Centrum, jest organizowanie zajęć edukacyjnych, które nie tylko rozbudzą ciekawskie zapędy, rozwiną dziecięce talenty, ale i będą dobrą zabawą. Nasz mózg najlepiej zapamiętuje to, co nowe i ciekawe. Jak działa bank, jak zarządzać swoim wolnym czasem, jakie umiejętności musi mieć lider? Czy wiedza dotycząca przedsiębiorczości przyda się 9 czy 10-latkom? To są wiadomości, które mają ogromny wpływ na rozwój zdolności intelektualnych oraz na wyniki osiągane w szkole. Ostatnie słowa pani Eweliny Lipskiej wywołały falę zachwytów i burzę oklasków!

Projekt Uniwersytetu Dzieci „Alfa” jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza. Ideą stworzenia Uniwersytetu jest pobudzenie najmłodszych do studiowania – poznawania nowych obszarów wiedzy i rozwijania pasji, wprowadzenie w akademicki świat, zapoznanie z uniwersyteckimi tradycjami. Władza rektorska, dziekańska na Uniwersytecie Dzieci jest w rękach młodocianych studentów.

Studia na Uniwersytecie Dziecięcym „Alfa” rozpocznie w tym roku 190 uczniów z siedmiu szkół Wilna z litewskim, polskim i rosyjskim językiem nauczania.

Inauguracja roku akademickiego jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. To dzień nowego początku, czas nadchodzących zmian. Rozpoczynając nowy rok akademicki chcielibyśmy serdecznie podziękować całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza na czele z Jego Magnificencją Profesorem Arūnasem Augustinaitisem. Szczególnie chcielibyśmy podziękować pani Ewelinie Lipskiej za koordynowanie pracy Uniwersytetu Dzieci „Alfa” oraz zaproszenie wychowanków naszej szkoły do wzięcia udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu. Cieszymy, że możemy kontynuować naszą naukę w akademickim roku 2018-2019.

Studenci Międzynarodowego Uniwersytetu Dzieci „Alfa”
wraz z wychowawczyniami ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji