Odnowa Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła pw. św. Teresy


Ostra Brama w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
W tym tygodniu rusza renowacja Kaplicy Ostrobramskiej i mieszczącego się obok kościoła pw. św. Teresy, we czwartek, 16 sierpnia, poinformowała kuria Archidiecezji Wileńskiej. Zapewnia, że nie przeszkodzi papieżowi Franciszkowi w odwiedzeniu tego miejsca podczas jego wrześniowej wizyty na Litwie. Odnowa obu obiektów dziedzictwa sakralnego potrwa dwa lata. Koszt prac – ponad 2,9 mln euro.Kompleksowa odnowa Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła św. Teresy ma być ukończona w 2020 roku. Wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację tego projektu Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej zatwierdziło jeszcze latem ubiegłego roku, podkreślając konieczność zachowania tego unikalnego obiektu dziedzictwa sakralnego i lepszego dostosowania do potrzeb odwiedzających to miejsce pielgrzymów i gości stolicy.

W ciągu dwóch lat planuje się odnowienie fasady, okien i okiennic Kaplicy Ostrobramskiej, poprawę systemu wentylacji. Słynący łaskami Obraz Matki Miłosierdzia zostanie zabezpieczony specjalnym szkłem ochronnym. Planowane jest urządzenie ekspozycji ze skarbca Kaplicy Ostrobramskiej. Stworzona ma być możliwość odwiedzania kaplicy przez osoby niepełnosprawne.

Kościół pw. św. Teresy również czeka renowacja. Odnowione zostaną witraże, odrestaurowane będą malarstwo ścienne, sklepienia, okna i główne drzwi wejściowe, część piwnicy pod kościołem dostosowana zostanie do potrzeb pielgrzymów. W galerii łączącej kościół z Kaplicą Ostrobramską w wydzielonym specjalnie pomieszczeniu znajdzie się miejsce dla odrestaurowanych organów. W kościele, galerii i kaplicy ma być zainstalowany spójny system audio-wideo.

Kierownik Służby Ekonoma Archidiecezji Wileńskiej – realizatora projektu odnowy Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła pw. św. Teresy – Mykolas Juozapavičius podkreśla, że zaplanowane prace nie staną przeszkodzą wizycie papieża Franciszka, który 22 września odwiedzi Kaplicę Ostrobramską. Podobnie jak św. Jan Paweł II, podczas swojej wizyty na Litwie papież Franciszek będzie się modlił w tym słynnym sanktuarium maryjnym. Towarzyszyć mu będą zgromadzone na ulicy Ostrobramskiej rodziny, które opiekują się przysposobionymi dziećmi, adoptowały dzieci lub zamierzają to uczynić.

„Kiedy sporządzaliśmy projekt remontu Kaplicy Ostrobramskiej, zakładaliśmy odnowę jednego z symboli Wilna – miejsca, które słynie również z tego, że odwiedził je św. papież Jan Paweł II. Nie wiedzieliśmy wtedy, że gdy skończymy renowację, będzie to miejsce modlitwy aż dwóch papieży” – podkreślił M. Juozapavičius.

Przed rokiem, kiedy tylko ogłoszono zamiar renowacji obu wymienionych obiektów dziedzictwa sakralnego, proboszcz parafii pw. św. Teresy i rektor Kaplicy Ostrobramskiej ks. prałat Kęstutis Latoža poinformował, że zaplanowane prace wykonają litewscy specjaliści ds. ochrony dziedzictwa kulturowego, znawcy sztuki sakralnej oraz konserwatorzy zabytków.

Do czasu ukończenia restauracji część przedmiotów ze skarbca Kaplicy Ostrobramskiej można będzie obejrzeć w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego, po ich ukończeniu natomiast – powrócą do Kaplicy Ostrobramskiej.

Renowacja obu obiektów dziedzictwa sakralnego finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szacuje się, że koszty wykonanych prac wyniosą ponad 2,9 mln euro.

Na podstawie: bns.lt, vilnensis.lt