Odznaczono zasłużonych dla Wielkiego Księstwa Litewskiego


Fot. Žilvinas Radavičius
3 października w kościele pw. św. Janów w Wilnie spotkała się szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Została podpisana umowa współpracy kulturalnej i historycznej.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele organizacji Pałac Pamięci Wielkiego Księstwa Litewskiego, Zjednoczenie Rodowitych Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wspólnota Potomków Rodowitych Wielkiego Księstwa Litewskiego, Order Rycerzy św. Wojcuecha (Adalberta), Stowarzyszenie Genealogii i Heraldyki Litwy, Związku Wspólnot Tatarów Litwy, Królewskiego Związku Szlachty Litwy, Wileńskiego Związku Szlachty i inni.

Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa, później za zasługi dla dziedzictwa i historii Wielkiego Księstwa Litewskiego zostali odznaczeni przedstawiciele elity naszego państwa: znany i zasłużony działacz społeczny prof. Alfredas Bumblauskas, radca premiera Algirdasa Butkevičiusa doc. dr. Adas Jakubauskas, magister historii, znany działacz społeczny Žilvinas Radavičius, historyk-genealog Czesław Malewski, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Birutė Valionytė i były wicepremier RL Zigmas Vaišvila.

Odznaczenia wręczyli dyrektor Pałacu Pamięci Wielkiego Księstwa Litewskiego, organizator projektów Danielius Vervečka i członek Królewskiego Związku Szlachty Litwy Perlis Vaisieta i potomek rodu Karpiów - Ramunė Vervečkaitė. Następnie wręczono świadectwa o szlacheckim pochodzeniu i świadectwa o pochodzeniu Stowarzyszenia Genealogii i Heraldyki Litwy. Dokumenty wręczali dowódca Rodowitych Wielkiego Księstwa Litewskiego Tadas Sudnickas i Kanclerz Stowarzyszenia Genealogii i Heraldyki Litwy Vytautas Antanas Saulevičius. Medal zaprojektował znany artysta Arvydas Každailis.

Świadectwo o szlacheckim pochodzeniu z rodu Rodowiczów (Radavičiusów) herbu "Rudnica" wręczono zasłużonemu dla dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego Žilvinasovi Radavičiusovi. Program artystyczny wykonała Orkiestra Rogów Palowniczych, kierownik Vidmantas Launius, zespół "Trio de Vilna", kierownik Zbigniew Lewicki i inni. Wiersz recytowała posłanka na Sejm RL Dalia Teišerskytė. Na podwórku Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się inscenizacja bitwy rycerskiej.

 Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji.