Ogłoszono kandydatów do tytułu „Polak Roku 2023”


Fot. Marian Paluszkiewicz
We czwartek, 9 listopada, do wiadomości publicznej podane zostały nazwiska kandydatów do tytułu „Polak Roku 2023”. Podobnie jak w latach poprzednich, tegoroczna 26. edycja organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński” plebiscytu ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie.
We wtorek, 7  listopada do redakcji „Kuriera Wileńskiego” przybyli członkowie kapituły, w skład której wchodzą zdobywcy tytułu Polaka Roku z poprzednich edycji plebiscytu.

W obradach udział wzięli: Anna Adamowicz, Krystyna Adamowicz, ks. Józef AszkiełowiczAntoni Jankowski, Zofia Matarewicz, Zdzisław Palewicz, s. Michaela Rak, Jadwiga Sinkiewicz. 

W spotkaniu udział także wzięli redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski.

Kapituła ze zgłoszonych przez czytelników kilkudziesięciu kandydatów wyłoniła w tajnym głosowaniu 10 finalistów.

Oto finałowa dziesiątka:

Adam Błaszkiewicz — dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

Łukasz Kamiński — działacz społeczno-kulturalny 

Jerzy Karpowicz — fotograf, członek Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych

Dominik Kuziniewicz — wileński gawędziarz, słynny Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek, popularyzator folkloru

Danuta Lipska — malarka, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”

Artur Ludkowski — dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, doradca premier rządu RL

Michał Rudnicki — były wieloletni prezes spółki Orlen Lietuva

Henryk Sielewicz — astronom, fotograf, odkrywca gwiazdy „Sielewicz 1”

Mirosław Szejbak — doktor nauk matematycznych, prezes Polskiego Teatru w Wilnie

ks. Andrzej Szuszkiewicz — rektor Wileńskiego Seminarium Duchownego, wychowawca i nauczyciel kleryków, rekolekcjonista.

Głosując należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”: ul. Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2023”.

Kupony można przysyłać w nieograniczonej liczbie, ale nie mogą być kserowane.

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie również będzie ustawiona skrzynka, do której można będzie wrzucać kupony.

Czytelnicy proszeni są o podanie swoich nazwisk, wśród nadsyłających kupony zostaną bowiem rozlosowane specjalne nagrody.

Na podstawie: kurierwilenski.lt