Około 5800 euro – wynik majowej kwesty na rzecz Rossy


Majowa kwesta na rzecz Rossy 2018, fot. wilnoteka.lt
Około 5800 euro zebrano podczas dorocznej majowej kwesty na odnowę pomników na Rossie. Datki pochodzą prawie w 100 procentach od turystów z Polski, którzy w okresie świąt majowych licznie odwiedzają najstarszą wileńską nekropolię. W najbliższym czasie Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zadecyduje o tym, które z nagrobków zostaną odnowione z zebranych pieniędzy.Kwesty na Rossie odbywają się kilka razy do roku – w czasie, gdy w Polsce są tzw. długie weekendy. Nie jest tajemnicą, że to przybywający do Wilna polscy turyści najaktywniej składają datki na odnowę pomników na najstarszym wileńskim cmentarzu.

Miniona majówka nie była wyjątkiem. Podczas tegorocznej kwesty zebrano 9 539, 84 złotych, 3 491,38 euro i 22 dolary, co w przeliczeniu dało w sumie około 5 800 euro.

Kto stał z puszkami przy głównej bramie prowadzącej na Starą Rossę? Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz członkowie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

„Nisko chylę przed nimi czoła” – mówi prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort, serdecznie dziękując harcerzom i patriotycznej młodzieży, jak również – wileńskim przewodnikom, którzy wyjątkowo aktywnie zachęcali turystów do składania szczodrych datków.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, w trakcie którego zostanie podjęta decyzja odnośnie zagospodarowania zebranych w trakcie majowej kwesty pieniędzy.

A tymczasem już jutro, 8 maja o godz. 15 na cmentarzu na Rossie odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika prof. Stanisława Trzebińskiego. Renowację sfinansowało Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Chicago oraz Fundacja Rodziny Romanów ze Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele tych organizacji będą obecni na jutrzejszej uroczystości.

Na podstawie: inf. wł.