Opera „Tango” Michała Dobrzyńskiego


Fragment plakatu organizatorów Opery Tango Michała Dobrzyńskiego
29 listopada 2022 r. o godz. 19.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się opera „Tango” Michała Dobrzyńskiego oparta na dramacie Sławomira Mrożka.

Nowa opera Michała Dobrzyńskiego jest drugim dziełem bazującym na klasyce polskiego dramatu. Po „Operetce” Witolda Gombrowicza przyszła kolej na „Tango” Sławomira Mrożka. 

Operowe libretto bazujące na poetyckim dziele, dramat, antyczny mit, biblijna przypowieść… Historia sztuki, w szczególności opery, dowodzi, że u zarania większości dzieł, ich uwertur, arii, ansambli, chórów, leżały ludzkie radości i tragedie, uczucia i emocje przelane na papier w postaci strofy, wersu, akapitu. Sukces operowej adaptacji „Operetki” Witolda Gombrowicza, wystawionej na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej dowodzi, że przełożenie klasyki polskiego dramatu na język opery, mogą wieńczyć znakomite recenzje krytyki i entuzjazm melomanów. A to nieczęsto występuje w parze!

Wśród najwybitniejszych dramatów powojennej Polski bezspornie wymienimy „Tango” Sławomira Mrożka. Kanon naszej literatury wpisany w teatralny afisz, jak Kolumna Zygmunta w krajobraz placu Zamkowego. Warto zauważyć, że w swojej dwuznaczności, ponadczasowości, dzieło wydaje się wręcz wymarzonym fundamentem do eksperymentu z formą i konwencją; do stworzenia na jego bazie opery. Aby słynny dramat rozpisany na takty, arie, ansamble, wreszcie ujęty w ramy – akty, zachował artystyczny poziom narzucony przez twórcę pierwowzoru, potrzeba ręki wizjonera. Jego wyobraźni, warsztatu, kompleksowego ujęcia dzieła, odnalezienia melodii i rytmu w tekście. Fakt, że od strony kompozytorskiej podjął się tego trudnego zadania Michał Dobrzyński, staje się gwarantem jakości. To właśnie ten twórca, zaliczany do grona najwybitniejszych kompozytorów młodego pokolenia, w mistrzowski sposób przełożył na język współczesnej opery wspomnianą Gombrowiczowską „Operetkę”.

Artystyczny sukces potwierdziło zaproszenie spektaklu na festiwal oper kameralnych w Wiedniu, skąd transmitowała je telewizja ARTE. Opera, jako sztuka, daje doskonałe możliwość ukazania wieloznaczności literackiego pierwowzoru. Do typowych środków wyrazu dochodzi walor muzyki – budowanego napięcia, konfliktu. To idzie w parze z wieloznacznością i wielopłaszczyznowością akcji dzieła Mrożka. Opera, jako forma sceniczna, posiada magię niedopowiedzenia, sama muzyka może być odczytywana na tyle sposóbów, ilu ma słuchaczy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Partnerzy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Orlen Lietuva. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego. Organizator: Dom Kultury Polskiej w Wilnie.Opera „Tango” Michała Dobrzyńskiego
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
29 listopada 2022 r., godz. 19.00
Bilety w cenie 7 euro do nabycia w DKP, pokój 203
Data: 
29.11.2022 - 19:00