Opublikowano listę tegorocznych poborowych


Fot. kam.lt
Ministerstwo Ochrony Kraju we czwartek, 14 stycznia, opublikowało sporządzoną w ubiegłym tygodniu listę tegorocznych poborowych. Znalazło się na niej 37 177 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 23 lat. Z listy tej do służby w różnych jednostkach Wojska Litewskiego ma być powołanych 3 828 poborowych.

Lista publikowana jest w internecie na stronie sauktiniai.karys.lt. Przy każdym nazwisku poborowego podany jest termin, w którym ma się on skontaktować z regionalną jednostką administrującą pobór do wojska. Za niewykonanie wskazań grozi odpowiedzialność administracyjna lub karna.

Część poborowych rozpocznie służbę w rozlokowanym w Rukli Pułku Szkoleniowym im. Hetmana Wielkiego Litewskiego Janusza Radziwiłła, gdzie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy służby odbędą oni bazowe szkolenia wojskowe, kolejne zaś siedem miesięcy będą pełnili służbę w przydzielonej jednostce.

Pierwsi tegoroczni poborowi rozpoczną służbę pod koniec marca, ostatni – pod koniec listopada. Najwięcej poborowych ma być powołanych w czerwcu-lipcu i październiku-listopadzie. W tym czasie do różnych jednostek przybędzie ponad 3 tys. poborowych.

Osoby, które trafiły na listę poborowych, nie otrzymają wezwania drogą pocztową, dodatkowa informacja będzie im przesyłana drogą mailową lub SMS-em. Aktualnej informacji na temat poboru można zasięgnąć w internecie na stronie www.karys.lt lub pod nieodpłatnym numerem telefonu 8 800 123 40, bądź w regionalnej jednostce administrującej pobór do wojska.

Na listę poborowych trafili również studenci uczelni, mają oni jednak wolność wyboru. Mogą zawiesić studia i odbyć 9-miesięczną służbę zasadniczą lub bez przerywania studiów wybrać 3-letnie szkolenia dla młodszych oficerów bądź kontynuować studia i odbywać służbę w Ochotniczej Służbie Ochrony Kraju. W przypadku jeżeli nie wybiorą żadnego z wymienionych wariantów służby, obowiązek odbycia służby zasadniczej będzie przedłużany aż do ukończenia przez nich 26. roku życia (nie dłużej jednak niż rok po ukończeniu studiów). Tak więc, po ukończeniu studiów jeden raz będą mogli trafić na listę poborowych.

Zgodnie z Ustawą o służbie zasadniczej, na listę mogli trafić również ci młodzi mężczyźni, którzy przed sporządzeniem listy poborowych złożyli podania o odbycie służby zasadniczej na ochotnika. Nadal będą ich jednak obowiązywały wszelkie związane z tym środki motywacyjne – możliwość wybrania miejsca i czasu odbycia służby oraz większe świadczenia pieniężne.

Mimo ogłoszenia listy tegorocznych poborowych, młodzi mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 38 lat, którzy nie trafili na listę, nadal mogą składać wnioski o odbycie służby zasadniczej na ochotnika. Mogą wybrać miejsce odbycia służby, datę jej rozpoczęcia i otrzymać o 30 proc. większe kumulacyjne świadczenia pieniężne. Wnioski pierwszeństwa mogą składać również ci, którzy trafili na listę poborowych. Zgłoszone przez nich miejsce odbycia służby, jeżeli będzie taka możliwość, zostanie uwzględnione, a kumulacyjne świadczenia pieniężne będą wyższe o 15 proc. niż świadczenia przysługujące osobie powołanej z listy według kolejności.

Od bieżącego roku świadczenia dla żołnierzy służby zasadniczej wzrosły. Po odbyciu służby z wynikiem dobrym poborowi, których zgłosili się do służby na ochotnika, mogą otrzymać kumulacyjne świadczenie w wysokości ponad 3,2 tys. euro.

Pobór do Wojska Litewskiego został przywrócony w 2015 roku w reakcji na działania Rosji na Ukrainie oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Na podstawie: kam.lt, bns.lt,