Oświadczenie Forum Wileńskiego ws. Odznak za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą


fot. organizatorów
Dzień 2 maja był prawdziwym świętem. Otwarcie skrzydła Domu Kultury Polskiej, a tym samym przestrzeni roboczej dla redakcji TVP Wilno, to moment historyczny. Na uroczystości obecne były delegacje obu krajów, premierzy Polski i Litwy. W czasie ceremonii miało miejsce wręczenie odznak i nagród. Wielkie oburzenie wywołało wręczenie nowych Odznak za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Nagrodą tą — ustanowioną 26 kwietnia br. z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka i m.in. na jego wniosek przyznawaną — wyróżniono trzy osoby. Byli to Józef Kwiatkowski, Stanisław Pieszko i Waldemar Tomaszewski.

Stanisław Pieszko jako ówczesny deputowany do parlamentu litewskiej SRS wstrzymał się w 1990 roku od głosu nad aktem przywracającym niepodległą Litwę. Z kolei Waldemar Tomaszewski bronił i nosił tzw. gieorgijewską wstążkę, działał na rzecz umocnienia rosyjskich wpływów na Litwie, bronił pozycji Łukaszenki.

Taka ceremonia w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainie to upokorzenie nie tylko zaproszonej pani premier Litwy Ingridy Šimonytė i polityków litewskich, a także Polaków na Litwie.

Podobne działania nie przyczyniają się do budowy wspólnej przyszłości, a zasiewają atmosferę obustronnej podejrzliwości.

Mamy nadzieję, że w przyszłości politycy polscy będą podchodzili do sprawy relacji polsko-litewskich z większą odpowiedzialnością.

Zarząd Forum Wileńskiego

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.