Oświadczenie ws. wykluczenia Rosjan i Białorusinów z zawodów sportowych


Na zdjęciu: siedziba MSZ RL, fot. ua.mfa.lt
Pięć państw w poniedziałek, 27 marca, wydało wspólne oświadczenie w sprawie wykluczenia sportowców z Rosji i Białorusi z zawodów sportowych. Apel podpisany przez przedstawicieli Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski został opublikowany na stronach internetowych ministerstw spraw zagranicznych wymienionych pięciu państw.
„W związku ze zbliżającym się terminem spotkania Zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w dniach 28-30 marca 2023 r. pragniemy powtórzyć stanowisko Ukrainy dotyczące wezwań MKOl do zbadania możliwości udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w zawodach jako +neutralni sportowcy+” – czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że przyjęte do wiadomości zostały obawy wyrażone przez specjalnych sprawozdawców ONZ w kwestii niedyskryminacji sportowców wyłącznie ze względu na narodowość.

„Żałujemy, że MKOl wykorzystał obawy jako pretekst do radykalnej zmiany swojego wcześniejszego, dobrze uargumentowanego stanowiska zalecającego niezapraszanie oraz niezezwalanie na udział rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Pragniemy podkreślić, że to nie narodowość sportowców decyduje o ich roli, ale fakt, że są oni sponsorowani oraz wspierani przez rządy lub firmy wspierające reżim Kremla, który kontynuuje agresywną wojnę z Ukrainą, a nawet są powiązani bezpośrednio z rosyjską armią” – podkreślono w oświadczeniu.

„Uważamy za konieczne przypomnienie, że rosyjskie wojsko codziennie atakuje cywilną infrastrukturę Ukrainy, w tym obiekty sportowe i zabija obywateli Ukrainy, w tym ukraińskich sportowców. Miliony jej obywateli, w tym sportowcy i ich rodziny zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w obliczu okupacji rosyjskiej. Wielu sportowców z Ukrainy wciąż nie może uczestniczyć w imprezach sportowych z powodu rosyjskiej agresji na ich kraj” – wskazano.

W oświadczeniu podkreślono, że „nie ma ani jednego powodu, aby odejść od zasady wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców, ustanowionej przez MKOl ponad rok temu, zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę”.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że teraz nie można rozważać otwarcia rosyjskim i białoruskim sportowcom możliwości powrotu na igrzyska olimpijskie w jakimkolwiek statusie. Chociaż MKOl nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji, zdecydowanie wzywamy go do ponownego rozważenia planów i powrotu do pierwotnego stanowiska wspieranego przez społeczność międzynarodową. Przypominamy, że Rosja i Białoruś mają do dyspozycji drogę powrotu swoich sportowców do międzynarodowej społeczności sportowej, poprzez zakończenie wojny rozpoczętej przez Rosję przy współudziale Białorusi oraz przywrócenie szacunku dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach międzynarodowo uznanych granic” – czytamy w oświadczeniu.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał wszystkie państwa do poparcia wspólnego stanowiska Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski w sprawie uniemożliwienia sportowcom z Rosji i Białorusi udziału w międzynarodowych zawodach sportowych.

Na podstawie: PAP