Oświadczenie Związku Polaków na Łotwie


Solidarni z Ukrainą, fot. Związek Polaków na Łotwie
Związek Polaków na Łotwie wyraża solidarność z Ukrainą i jej społeczeństwem w świetle tragicznych zdarzeń w wyniku konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską.

Z bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Związek Polaków na Łotwie zdecydowanie potępia inwazję militarną na niepodległe i suwerenne państwo. Nie ma wątpliwości: to szokujący, morderczy i barbarzyński akt agresji. Jest on nieuzasadniony, bezprawny i niemożliwy do usprawiedliwienia. W tej dramatycznej chwili jesteśmy blisko z narodem Ukrainy, nasze myśli i modlitwy są z niewinnymi ludźmi, których rodziny budzą się po szokujących rosyjskich atakach. Wyrażamy pełne poparcie i solidarność z narodem ukraińskim. Niech im pomoże Bóg!
Zaistniała sytuacja wymaga masowego potępienia! Uważamy, że w XXI wieku sporów sąsiedzkich nie można rozstrzygać wojną, i to tak straszliwą. Świat nie może być obojętny na to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Na oczach całej społeczności międzynarodowej giną kobiety i bezbronne, niewinne dzieci! Z historii wiemy, że szaleńcy doprowadzali do masowej zagłady, do tragedii narodowych. Wydawało się, że II wojna światowa zakończy ten etap w historii ludzkości. Niestety! Tylko zdecydowana reakcja opinii światowej może to zmienić!
„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”.

 

Zarząd Związku Polaków na Łotwie

Dyneburg, 26 lutego 2022 r.

 

Kontekst:
Związek Polaków na Łotwie jest największą organizacją Polaków mieszkających nad Dźwiną, istniejącą od 1922 roku, reaktywowaną w 1990 roku. W tym roku obchodzi swoje stulecie. Ma siedzibę w Dyneburgu, swoją działalnością obejmuje kilkanaście oddziałów. Prezesem ZPŁ jest od 2012 roku Ryszard Stankiewicz, jednocześnie prezes ZPŁ „Promień” w Dyneburgu.