Oto laureaci konkursu grantowego #KtoTyJesteś!


Fot. organizatorów
W konkursie grantowym dla szkół działających za granicą, organizowanym w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś, wyróżnione zostały trzy prace. Nagrody otrzymują grupy projektowe z Gimnazjum w Niemieżu, z organizacji polonijnej Ukraińsko Polskiego Sojuszu Równe oraz z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.
Konkurs skierowany był do szkół polskich i placówek z językiem polskim działających na Ukrainie, Litwie, Łotwie, w Rosji, Estonii, Mołdawii i Czechach. Uczestnicy mieli za zadanie zaplanować działania mające na celu propagowanie języka polskiego oraz upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem prac konkursowych było także uwzględnienie w projekcie społeczności lokalnej.

Jedną z nagrodzonych prac jest projekt „Moja mowa - moją dumą” nadesłany przez uczniów z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (Litwa). Uczniowie i nauczyciele w szkole porozumiewają się zarówno po polsku jak i po litewsku. W związku z tym uczniowie zaproponowali przygotowanie albumu w obu językach. Ma on zawierać wypowiedzi społeczności lokalnej dotyczące dwujęzyczności w szkole, w domu i w regionie. Całość zostanie zilustrowana pracami plastycznymi oraz wzbogacona o cytaty, przysłowia i zagadki.

Jury nagrodziło także punkt nauczania języka polskiego przy organizacji polonijnej Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem na Ukrainie. Projekt „Polski zbliża, ułatwia i bawi” zakłada realizację spotu reklamowego z udziałem znanych i rozpoznawalnych osób z Równem. Scenariusz ma powstać w oparciu o książkę „Pan Pierdziołka spadł ze stołka – śpiewanki i powtarzanki” oraz popularne „łamańce językowe”. W przygotowanie filmu zaangażują się uczniowie oraz społeczność lokalna, a także profesjonaliści z branży filmowej.

Nagrodę zdobył także projekt autorstwa uczniów punktu nauczania przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu (Ukraina). Praca „Potrafimy mówić w dwóch językach” składa się z dwóch elementów – komiksu oraz kalendarza. Pod kierownictwem nauczycieli rysunku i malarstwa oraz języka polskiego uczestnicy projektu – młodzież polonijna oraz dorośli – stworzą komiksy przedstawiające kilka dni z życia rodziny dwujęzycznej, z akcentem na pokazanie polskich korzeni i pielęgnowanie polskich zwyczajów i tradycji. Z kolei kalendarz przygotowany pod okiem specjalisty grafika, zostanie zilustrowany zdjęciami przodków Polaków. Jako że w większości rodziny uczniów przystępujących do projektu są rodzinami „mieszanymi”, w tworzeniu komiksu i kalendarza udział weźmie nie tylko społeczność polska, ale też ukraińska.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia do konkursu i pełne zaangażowanie w przygotowanie wszystkich projektów. Zwycięzcom życzymy pomyślnej realizacji! Już nie możemy doczekać się efektów!

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

O Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Od samego początku realizuje programy skierowane do Polaków mieszkających poza granicami kraju. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego jest podstawowym celem statutowym Fundacji.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.