Otwarcie nowych obiektów w rejonie: otoczenie opieką najbardziej potrzebujących


Otwarcie nowego boiska w Wesołówce, fot. vilniaus-r.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego prowadzi działania i realizuje projekty skierowane na pozyskanie inwestycji dla najbardziej oddalonych zakątków rejonu wileńskiego. Jeden z takich projektów został zrealizowany w znajdującej się w gminie podbrzeskiej Wesołówce. 17 listopada br. odbyła się uroczystość otwarcia uniwersalnego ośrodka wielofunkcyjnego oraz boiska w Wesołówce.
Celem projektu jest stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności liczącej 300 mieszkańców wsi Wesołówka. W trakcie realizacji projektu nieużywany budynek został przystosowany do potrzeb wspólnoty wiejskiej, uporządkowano przylegający teren, wybudowano parking. Obok znajdującej się w Wesołówce szkoły wybudowano nowoczesne boisko sportowe, oświetlono główną ulicę miejscowości. W taki sposób zostało polepszone środowisko mieszkalne oraz infrastruktura wspólnoty lokalnej.

Projekt przyczyni się do organizowania różnorodnej działalności (działania prewencyjne w ramach rozwiązywania problemów wspólnotowych), treściwego spędzania czasu wolnego, dodatkowego kształcenia mieszkających we wsi dzieci, młodzieży i osób starszych. Będą świadczone usługi dotychczasowe oraz nowe usługi oświatowe oraz społeczno-kulturalne.

Dzięki projektowi mieszkańcy będą mieli możliwość rozwoju, przekwalifikowania się, poszerzenia świadomości obywatelskiej oraz realizacji inicjatyw osobistych, brania udziału w życiu społecznym, promowania samokształcenia, doskonalenia się i samorealizacji.

Wyniki projektu mogą być korzystne dla wszystkich mieszkańców Wesołówki, projekt pomoże w poszerzaniu zakresu działalności wspólnoty, organizowaniu imprez kulturalnych oraz w organizowaniu innych zajęć.

W najbliższym czasie dostosowane do potrzeb wspólnoty pomieszczenia zostaną wyposażone w meble. W ramach projektu samorząd z własnych środków (130 tys. Lt) wyposażył pomieszczenia, w których będzie działać punkt medyczny. W odnowionym budynku wspólnotowym czynna będzie biblioteka-czytelnia z dostępem do Internetu oraz pomieszczenia, w których mieścić się będzie studio artystyczno-technologiczne.

W odnowionym budynku planowane jest prowadzenie lekcji o technologiach informacyjnych dla mieszkańców Wesołówki, stworzone zostaną warunki do świadczenia usług nauczania zawodowego i kształcenia osób dorosłych.

Opiewający na ponad 1 mln Lt projekt został sfinansowany ze środków Programu Działań Promowania Spójności Unii Europejskiej (około 940 tys. Lt), środków budżetu państwa (około 80 tys. Lt) oraz środków Samorządu Rejonu Wileńskiego (około 80 tys. Lt).

W uroczystości otwarcia nowych obiektów w Wesołówce udział wzięli: proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Podbrzeziu Zenonas Patiejūnas, który poświęcił nowe obiekty, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski, radni samorządu Teresa Dziemieszko, Zygmunt Żdanowicz i Stanisław Adamajtis, zastępcy dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė i Władysław Kondratowicz, zastępca głównego lekarza Przychodni Centralnej Rejonu Wileńskiego Natalia Kečina, kierownicy oraz pracownicy wydziałów samorządu, przedstawiciele Centralnej Agencji Zarządzania Projektami Vygandas Alekna i Mantas Barakauskas, przedstawiciele starostw oraz placówek oświatowych rejonu wileńskiego.

Mieszkańcy Wesołówki i uczniowie dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowych obiektów, młodzież dziękowała za troskę o przyszłość Litwy -młode pokolenie.

Osoby, które podczas uroczystości zabierały głos, niejednokrotnie podkreślały, że sprawy wsi ruszyły, gdy ster szkoły przejął młody i energiczny kierownik Robert Komarowski, z rąk którego dyplomy z wyrazami podziękowania otrzymała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca administracji samorządu Władysław Kondratowicz, pracujący z projektem pracownicy samorządu, wykonawca projektu.

Już dzisiaj, 21 listopada, podobny ośrodek zostanie otwarty w Bujwidzach.