Otwarte Drzwi w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli 2024


fot. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli
9 marca Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie otworzyło swoje drzwi dla przyszłych uczniów klas pierwszych, dla dzieci grup przedszkolnych i ich rodziców. Podczas koncertu zostały zaprezentowane talenty artystyczne obecnych uczniów klas początkowych i przedszkolaków.
Po koncercie dzieci miały wspaniałą zabawę z aktorami Teatru „Pod Orzełkiem”. W tym czasie rodzice dowiedzieli się, jak należy zarejestrować dziecko do szkoły, zapoznali się z najważniejszymi osiągnięciami uczniów za ostatni rok, poznali podstawowe tradycje i obyczaje gimnazjum, większe projekty i imprezy, jak też ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dyrektor Helena Marcinkiewicz przedstawiła zebranym wszystkich specjalistów oraz wychowawczynie przyszłych klas pierwszych i grup przedszkolnych. Rodzice z dziećmi mogli zwiedzić wszystkie sale lekcyjne, bibliotekę, czytelnię, a w stołówce przy filiżance kawy i herbaty – indywidualnie porozmawiać z dyrekcją, nauczycielkami i specjalistami.

Dziękujemy gościom za tak liczne przybycie i czekamy w naszym gimnazjum!

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji