Ozo i Bernardyński najbezpieczniejszymi parkami w Wilnie


Fot. vgtu.lt
Grupa naukowców z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina w Wilnie (VGTU) opracowała metodę mającą ocenić bezpieczeństwo parków w stolicy. Otrzymane wyniki pokazały, że zaledwie w dwóch stołecznych parkach – Ozo i Ogrodzie Bernardyńskim – mieszkańcy i goście miasta mogą czuć się naprawdę bezpiecznie.„Parki tworzą przestrzeń do spędzania wolnego czasu i socjalizacji, sprzyjają prozdrowotnym aktywnościom. Jednak tak długo, jak długo są odpowiednio pielęgnowane. Parki miejskie przylegające do podziemnych przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, przestrzeni przemysłowych i opuszczonych budynków komercyjnych są zaliczane do tych miejsc, w których dochodzi do największej przestępczości – mówi dr Ingrida Mažonavičiūtė z VGTU.

Opracowana przez nią oraz innych naukowców z VGTU metoda wykorzystuje aż 17 kryteriów, według których oceniane jest bezpieczeństwo w parkach miejskich. Wśród nich znalazły się m.in. utrzymanie parku, oznakowanie, rozmieszczenie ścieżek i oświetlenie, statystyka przestępczości czy wskaźniki demograficzne osób mieszkających w pobliżu danego parku.

W badaniu porównano bezpieczeństwo w 6 mniejszych (o powierzchni 1–20 ha) parkach Wilna: Vilkpėdės, Pasakų, Ozo, Reformatų i Kūdrų oraz w Ogrodzie Bernardyńskim. Wyniki pokazały, że tylko dwa z nich – Ozo i Bernardyński – można uznać za bezpieczne. W pozostałych zalecane jest wprowadzenie środków zwiększających bezpieczeństwo.

„Teren parku Ozo jest dobrze rozplanowany, widoczny ze wszystkich stron. Park jest nadzorowany, cyklicznie odbywają się w nim wydarzenia. Warto wspomnieć, że na bezpieczeństwo tego parku duży wpływ ma fakt, że w jego sąsiedztwie mieszka stosunkowo niewiele osób, a ceny mieszkań są tu dość wysokie. Przeciwną sytuację społeczno-demograficzną – wielu mieszkańców i niskie ceny mieszkań – widzimy w Parku Bajek (Pasakų parkas), w którym poziom bezpieczeństwa jest najniższy” – komentuje dr I. Mažonavičiūtė.

Inicjatorka badania przyznaje, że niektóre wyniki były zaskakujące. „Na początku badania nie mieliśmy wątpliwości, że odnowiony w 2013 roku Ogród Bernardyński, znajdujący się w centrum miasta i tak chętnie odwiedzany przez wilnian, będzie najbezpieczniejszym z badanych parków. Jednak duża liczba przestępstw popełnianych w pobliżu parku spowodowała, że znalazł się na drugim miejscu. To oczywiste, że liczba poważnych przestępstw i przypadków zakłócania porządku publicznego ma duży wpływ na bezpieczeństwo parków miejsckich” – dodała dr I. Mažonavičiūtė.

Zdaniem naukowców z VGTU nowa metodologia może służyć do przeprowadzania analogicznych badań w innych samorządach i nie tylko pozwolić na bardziej obiektywne spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa w parkach, lecz także pomóc w określeniu, jakie środki należy powziąć dla jego zwiększenia w konkretnym miejscu.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, vgtu.lt