Pałac Lubomirskich siedzibą Muzeum Kresów


Pałac Lubomirskich w Lublinie, fot. lublin-city-tour.pl/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP przekazało Muzeum Lubelskiemu dotację celową na zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie. Ma on stać się siedzibą Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Porozumienie w sprawie kupna tego budynku podpisano w piątek, 22 grudnia.
„To jest muzeum od dawna oczekiwane, tzw. Muzeum Kresów, czyli Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Postanowiliśmy, żeby centralne muzeum o tym charakterze powstało w Lublinie z uwagi na związki Lublina z Kresami” – powiedział wicepremier Polski, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Na zakup Pałacu Lubomirskich ministerstwo przeznaczyło 10 mln 985 tysięcy złotych. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej ma być oddziałem Muzeum Lubelskiego. Jego główne zadanie polegać będzie na upamiętnianiu, badaniu i popularyzowaniu dorobku pokoleń Polaków zamieszkujących – pośród innych narodów – ziemie wschodnie dawnej RP, ze szczególnym uwzględnieniem historii tych ziem w czasie istnienia I Rzeczypospolitej. Docelowo ma on stać się samodzielną jednostką.

Znajdujący się przy placu Litewskim Pałac Lubomirskich został zbudowany w XVI wieku w stylu renesansowym. Początkowo należał do rodziny Firlejów, z czasem przeszedł na własność Ostrogskich. W posiadaniu Lubomirskich znalazł się w 1683 r. Kilkakrotnie był przebudowywany według różnych koncepcji architektonicznych. Swój obecny klasycystyczny wygląd zawdzięcza przebudowie z 1829 roku. W ostatnich latach należał do Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej – w budynku mieścił się Wydział Politologii.

Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej minister P. Gliński, muzeum powinno przenieść się do swojej nowej siedziby w 2019 roku.

Na podstawie: IAR, wikipedia.pl