Pałac w Rakiszkach - monografie książkowe


Fot. dwory-polskie.pl
Jeden z najbardziej znanych dworów na Litwie - pałac w Rakiszkach - uznawany za urzeczywistnienie tradycji i idei Rzeczypospolitej Obojga Narodów doczekał się poświęconej mu monografii książkowej. Oba wydania dotyczące dziejów, architektury i kolekcji sztuki siedziby polsko-litewskiej arystokracji Tyzenhauzów i Przeździeckich będę prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Książki w Wilnie, które rozpoczynają się w czwartek, 22 lutego.


Wydanie „Od Egiptu do Zakopanego. Zabudowa pałacu dworskiego w Rokiszach z perspektywy jadalni” poświęcone jest 220.  rocznicy rezydencji. 

 „W książce zawarłem dwie historie: opowieść o życiu codziennym Tyzenhauzenów oraz melancholijne, nostalgiczne opowiadanie o byłym państwie Jagiellonów, starodawnej Litwie, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz nadziei na jej odbudowanie” – mówi Marius Daraškevičius, badacz sztuki, autor książki.  

 Druga książka, katalogowe wydanie monograficzne „Kolekcja sztuki dworu w Rakiszach”, opowiada o dziełach sztuki, które przedstawiciele rodów Tyzenhauzów i Przeździeckich zgromadzili w swojej rezydencji, o wartość poszczególnych prac, stratach i najnowszych odkryciach.

„W skład kolekcji dworu wchodziły prace polskich artystów, między innymi Siemradzkiego czy Mateiki. Poszczególne dzieła Konstantego Tyzenhausa znajdują się dziś w kolekcjach muzealnych Litwy oraz w Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie” mówi Aušra Vasiliauskienė, autorka książki.

Dwór w Rakiszkach przez historyków architektury uważany jest za jedną z najcenniejszych budowli w stylu klasycystycznego historycyzmu na Litwie.

Dzięki staraniom pracowników muzeum, miejscowej społeczności oraz badaczom sztuki, dworowi w Rakiszkach udało się zachować liczne przedmioty, elementy wnętrza, artefakty pochodzące z arystokratycznej siedziby, w której na co dzień rozmawiano po polsku i francusku.

Od 1940 roku w siedzibie dworu działa Muzeum Krajoznawcze. W 2011 pałac w Rakiszkach został wyróżniony jako Najlepsza Destynacja Turystyczna Litwy.

Na podstawie: wilno.tvp.pl