Pamięci Jana Obsta


Jan Obst, z archiwum "Wilnoteki"
"Kto liczy na wdzięczność, tym samym utracił do niej prawo" - pisał Jan Obst, literat, wydawca pism, działacz i popularyzator historii ziemi wileńskiej. Nie przypuszczał, jak okrutnie z nim samym obejdzie się los. Jego prace i pisma zdeponowane są w największych bibliotekach Wilna, Warszawy i Krakowa, ale umierał w skrajnej nędzy, doszczętnie ograbiony i zniszczony przez sowietów. Druga rocznica wyświęcenia memoriału w Rubnie jest dobrą okazją, by przypomnieć o tym niezwykłym człowieku.
Przed dwoma laty, 22 listopada 2008 roku, na cmentarzyku w Rubnie koło Mościszek w gminie ławaryskiej odbyła się uroczystość poświęcenia zespołu memorialnego rodziny Jana Konrada Obsta. Aktu poświęcenia dokonał ks. Wacław Wołodkowicz. Uroczystość była swoistym hołdem wdzięczności dla Jana Konrada Obsta, człowieka, który poświęcił swoje życie służbie na rzecz kultury polskiej, duszą i ciałem wrastając w ziemię wileńską.

Jan Konrad Obst urodził się w 1876 roku w Lipsku, w Niemczech. W rodzinnym mieście skończył gimnazjum, później konserwatorium. Na uniwersytecie w Lipsku studiował historię kultury i ekonomię polityczną. W 1895 roku zadebiutował jako śpiewak operowy w operze w Lipsku.

W roku 1902 Jan Obst wyjechał do Petersburga, gdzie pracował w redakcji czasopisma "Kraj". Po zamknięciu tego czasopisma w 1910 roku Obst zaczął wydawać "Kwartalnik Litewski", który w Wilnie wydawano pod tytułem "Litwa i Ruś". Pracował też w redakcji "Dziennika Wileńskiego".

Dorobek pisarski Jana Obsta to ponad 20 książek i około tysiąca artykułów.

W roku 1911 Jan Obst kupił dom przy ulicy Bernardyńskiej w Wilnie, w którym w 1822 roku mieszkał Adam Mickiewicz. Po kilkunastu latach skrupulatnego zbierania pamiątek po Mickiewiczu Obst powołał do życia muzeum i przekazał w darze kamienicę Wileńskiemu Towarzystwu Nauk. Sam z żoną i matką przeniósł się do majątku Rubno koło Mościszek. Pamiątką po ich bytności w Mościszkach jest figurka Matki Boskiej, którą również tutaj sprowadził.

Od roku 1934 Jan Obst usunął się z działalności politycznej i społecznej. Mieszkając w Rubnie, pisał wspomnienia. Po tym, jak dworek został skonfiskowany przez władzę radziecką, przeniósł się do wsi Dziekaniszki. Zmarł zapomniany przez wszystkich, w nędzy i ubóstwie.

Projekt upamiętnienia miejsca spoczynku Jana Obsta powstał w końcu 2006 roku. W czerwcu 2008 roku na grobach Obsta, jego żony Róży z Miłoszewiczów i matki Marii z Sokołowskich stanęły granitowe pomniki i płyta pamiątkowa z epitafium. 

Autorem pomników jest znany w Polsce plastyk Rafał Ciesielski, a ich wykonawcą wileńska spółka "Žybartuva". Sponsorem projektu był Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, Wileński Oddział Rejonowy ZPL, Senat RP, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Konsulat RP w Wilnie, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Unia Kredytowa Rejonu Wileńskiego, spółka "Airenai".

Na podstawie: Inf.wł.