Patriarcha Cyryl chce włączenia do głównych wartości „miłości do ojczyzny” i „ofiarności”


Na zdjęciu: patriarcha Cyryl, fot. ekai,pl
Spis głównych wartości w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rosji należy rozszerzyć o takie pojęcia jak „wiara”, „ofiarność” i „miłość ojczyzny”, stwierdził patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl. Jednocześnie zaznaczył, że takie słowa jak „godność” czy „prawa i swobody narodów” są zapożyczone z Zachodu – wprawdzie też są ważne i nie należy ich odrzucać, ale nie można ich stawiać na czele najważniejszych wartości zaraz po życiu. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przemawiał we wtorek, 25 października, w Moskwie na otwarciu 24. Światowego Ludowego Soboru Rosyjskiego.

Swą wypowiedź poświęcił w znacznym stopniu duchowym i wewnętrznym problemom społeczeństwa rosyjskiego w obecnym niełatwym okresie jego historii. Zgodził się, że najwyższą wartością zapisaną w Strategii jest „życie”, ale zaraz potem idą „takie zapożyczone z filozofii zachodnioeuropejskiej pojęcia jak «godność [ludzka]» oraz «prawa i swobody człowieka»”, wyraził jednak wątpliwość, czy można je stawiać zaraz po „życiu”.

„Czy przed tymi ideami humanistycznymi nie było żadnych wartości? A wiara, a umiłowanie ojczyzny, a gotowość do ofiar, bez czego w ogóle nasza historia jest nie do pomyślenia?” – zapytał retorycznie mówca. Według niego dobrobyt narodu [rosyjskiego] zbudowano szczególnie na ofiarach poprzednich pokoleń, tych, którzy ginęli w czasie wojny, broniąc ojczyzny, którzy pracowali zaciekle w najtrudniejszych warunkach, rozwijając gospodarkę swego kraju „i tam też nie obyło się bez ofiar”.

„A jakże nie wspomnieć o miłości ojczyzny, o wierności, obowiązku i ofiarności?” – dodał.

Zdaniem Cyryla, tych „odwiecznych wartości” nie należy uwarunkowywać kontekstem historycznym, a ich wykaz można jeszcze nadal rozszerzać.

Światowy Ludowy Sobór Rosyjski powołano do życia w maju 1993 roku, po rozpadzie ZSRS, gdy wielu Rosjan znalazło się w różnych krajach powstałych na terenie dawnego Związku Sowieckiego. Inicjatorem powołania tego gremium był Rosyjski Kościół Prawosławny, który jako jedyna duża organizacja, skupiająca Rosjan, działał nie tylko w Rosji, lecz także w większości nowo powstałych państw.

Pierwszym przewodniczącym Soboru był aż do swej śmierci w grudniu 2008 roku patriarcha Aleksy II. Obecnie (od 1 lutego 2009) urząd ten pełni jego następca, patriarcha Cyryl. W Prezydium i Radzie Soboru zasiadają czołowi rosyjscy politycy i działacze społeczni, przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki i wychowania, wyżsi wojskowi oraz Rosjanie z tzw. bliższej (czyli krajów z byłego ZSRS) i dalszej (pozostałe państwa) zagranicy. Obecne posiedzenie przebiega pod hasłem „Prawosławie i świat w XXI wieku”.

Na podstawie: KAI