Pierwszy na Wileńszczyźnie poradnik dla rodziców i wychowawców


Fot. Wilnoteka/Ewa Przychodzka
Ciekawość dziecka pierwszy krok do rozwoju… W Domu Kultury Polskiej odbyła się prezentacja książki „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców”. Publikacja powstała z inicjatywy Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” i „Kuriera Wileńskiego”. Pedagodzy z Polski i Litwy stworzyli cykl artykułów dla rodziców i wychowawców.Książka jest skierowana do dzieci od 0 do 18 lat.
 Składa się z pięciu działów, w których rodzice i wychowawcy poznają konkretne porady na temat wychowania dzieci i młodzieży, obejmujące nie tylko kwestie dotyczące relacji rodzic-dziecko.

„Dla mnie to jest pewnego rodzaju fenomen tego projektu, że ludzie pracowali za darmo i pracowali z tak wielkim oddaniem. Pracowali w swoim wolnym czasie, robili to po pracy, wieczorami, w nocy. Było bardzo dużo poprawek. Jest to coś, co wymaga ogromnego zaangażowania. Spotykaliśmy się raz na jakiś czas, robiliśmy zebrania online. Dlatego nie mieliśmy problemów ze współpracą” – powiedziała Ilona Lewandowska, redaktorka książki i dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”.

Pedagodzy z Polski i Litwy stworzyli cykl artykułów, wśród autorów z Wileńszczyzny znaleźli się: Tomasz Bożerocki – historyk, doktor nauk społecznych z dziedziny komunikacji i informacji, nauczyciel i pasjonat rekonstrukcji historycznej, Diana Judkiewicz – socjolog, specjalista planowania kariery oraz zarządzania placówkami oświatowymi, wicedyrektorka i doradca zawodowy Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Józef Kwiatkowski – prezes Macierzy Szkolnej, Halina Stankiewicz‐Mordas – lituanistka z Liceum im. Adama Mickiewicza Wilnie, Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, Anna Pawiłowicz‐Janczys – pedagog specjalny, pracownik Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy oraz założycielka grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” na Facebooku.

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” od pięciu lat organizuje szkolenia dla nauczycieli „Orły nie wchodzą po schodach”. Podczas szkoleń stawia się na to, jak pracować ze zdolnym dzieckiem, jakie są typy zdolności i metody pracy z nimi. 

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.


Zdjęcia: Anna Komarczuk
Montaż: Artiom Markin