Pijarowski dzień mniejszości


Poseł Arminas Lydeka, fot. jauniejiteisininkai.lt
Sejm na Litwie rozważy ustanowienie specjalnego dnia wspólnot narodowych. To nowe święto ma być podziękowaniem dla różnych mniejszości narodowych za ich wkład w bogactwo życia kulturowego na Litwie. Trudno nie napomknąć przy okazji, że dotychczasowe działania sejmu, dotyczące forsowania zmian w oświacie, mające w istocie na celu wynaradawianie Polaków, stoją w oczywistej sprzeczności z tą symboliczną inicjatywą. Wygląda to na działanie czysto pijarowskie, mające na celu poprawienie wizerunku sejmu.
Przewodniczący sejmowej komisji praw człowieka Arminas Lydeka poinformował, że złożył projekt uzupełnienia ustawy o dniach pamięci o kolejny – mający być świętem zamieszkujących Litwę mniejszości narodowych. Jego zdaniem Litwa jest domem wielu wspólnot, które od wieków budowały obraz wielonarodowej kultury na terenach obecnej Litwy, miały wkład w budowanie i utrwalanie litewskiej państwowości.

Dzień wspólnot narodowych byłby obchodzony 25 stycznia. Tego bowiem dnia wielki książę litewski Giedymin rozesłał do miast zachodniej Europy listy zapraszające różnych specjalności rzemieślników do przybycia na Litwę, gdzie przyrzekał stworzyć im dogodne warunki życia i pracy.

Na podstawie: BNS, inf.wł.