Podsumowanie krótkiej działalności „Polskiej Szkoły Wirtualnej na Litwie”


fot. organizatorów
„Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” – społeczna grupa działająca na Facebooku jest nową grupą, która powstała w marcu ubiegłego roku jako odpowiedź na – pandemię koronawirusa. Działamy już więcej niż rok. Wspieramy i dzielimy się z nauczycielami szkół polonijnych materiałami i pomysłami edukacyjnymi, które sprawdziły się podczas nauczania zdalnego, jak też znalazły swoją niszę w nauczaniu stacjonarnym.


Grupa, podobnie jak i szkoła, najaktywniej działa w ciągu roku szkolnego. Naszą działalność popierają nauczyciele i pedagodzy nie tylko z Litwy, ale również z całego świata. Zorganizowaliśmy wiele konkursów i wirtualnych wystaw:

  • Wystawa wirtualna „Dla Niepodległej”– organizator Krystyna Masalska;
  • Wystawa wirtualna „W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia” – organizator Anna Krasowska;
  • Wystawa wirtualna „Moja pisanka” – organizator Anna Krasowska;
  • Wystawa wirtualna „Powitajmy Maj na wesoło”, poświęcony Dniu Polonii i Polaków za Granicą i Konstytucji 3 Maja – organizator Krystyna Masalska;
  • Konkurs muzyczny „Z nutą dla mamy” – organizator Bożena Czenko;
  • Wystawa walentynkowa „Moje serduszko dla Ciebie” – organizator Anna Krasowska;
  • Konkurs z okazji Dnia Dziecka – organizator Anna Pawiłowicz-Janczys i wiele innych konkursów, wystaw, w których licznie brali udział uczniowie i ich opiekunowie z różnych zakątków świata.

Główna organizatorka konkursu Krystyna Masalska wraz z Anną Pawiłowicz-Janczys wydała album, poświęcony międzynarodowej wystawie „Kto ty jesteś?...”, która miała miejsce w ubiegłym roku. Przez kilka miesięcy byliśmy partnerami i współorganizatorami międzynarodowego projektu MEW@, który został zorganizowany pod auspicjami Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim.


„Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” bierze czynny udział w różnych konkursach polonijnych: „Polska to dla mnie”, organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnotę Polską”, „Pozdrowienia z okazji Dnia Polonii”, organizowany przez TVP Polonia. Administratorka grupy Anna Pawiłowicz-Janczys i moderatorka Krystyna Masalska są uczestniczkami Internetowego Forum Polonijnego.


„Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” działa społecznie, nie należymy do żadnej organizacji, działamy na rzecz szkolnictwa polskiego na Litwie wyłącznie ze względów patriotycznych i tego, że zależy dla nas na aktywności polskich szkół na Litwie oraz jakości nauczania. Wszelkie wydatki związane z np. przesyłką prezentów, ich zakupem – opłacamy z naszych środków prywatnych. Mamy pełną satysfakcję z tego co robimy i dowodem na to jest coraz zwiększająca się ilość członków grupy, w tej chwili mamy ponad 2700 osób. Komentarze, emaile z podziękowaniami i pochwałą, które docierają do nas wzmacniają nas i motywują do dalszego rozwoju i działalności na rzecz szkolnictwa polskiego na Litwie. Jesteśmy zauważalni przez organizacje, działające lokalnie, w Polsce oraz za granicą, dzięki czemu nawiązaliśmy wiele kontaktów, udało się też dotarć do ludzi o wielkim sercu, którzy wsparli dobrym słowem oraz książkowymi nagrodami zwycięzców naszych konkursów.    

Kierujemy słowa wdzięczności dla Fundacji Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Genealogia Polaków”, reprezentowanego przez pana Jerzego Rajpolta. To właśnie dzięki serdeczności pana Jerzego zwycięscy konkursów mogą się cieszyć nagrodami. Współpraca wzmacnia nas do działania i już mamy plany na następny rok szkolny.  


Krystyna Masalska
Anna Pawiłowicz-Janczys

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.