Poetyckie spotkania nad Wilią po raz 21


Podczas otwarcia XXI Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego "Maj nad Wilią i Wisłą" w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Około 40 twórców z 14 krajów świata uczestniczy w odbywającym się w Wilnie XXI Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim "Maj nad Wilią i Wisłą". W tym roku uczestnicy spotkań szukają odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego polski poeta napisał: Litwo, ojczyzno moja?".
Jak to określił inicjator i organizator "Maja nad Wilią i Wisłą" Romuald Mieczkowski, "hasło festiwalu zawiera słowa będące kluczem do zastanowienia się nad tym, co w naszych dziejach było wspólne, co stworzyliśmy razem, jak Ziemia ta inspirowała twórczo, nad jej wielokulturowym dorobkiem, inspiruje do przypomnienia kart mniej znanych".

XXI Międzynarodowy Festiwal Poetycki "Maj nad Wilią i Wisłą" jest również okazją do przypomnienia, że 25 lat temu w Wilnie powstało pierwsze polskie niezależne pismo - tygodnik "Znad Wilii", adresowany do środowiska inteligencji polskiej.

Na spotkania poetyckie do Wilna przyjechali poeci i pisarze, tłumacze, dziennikarze i wydawcy, naukowcy, aktorzy, filmowcy, muzycy i artyści malarze z Polski, Białorusi, Niemiec, Francji, Węgier, Szwajcarii, Szwecji, Danii, USA. Po raz pierwszy na festiwal przybyli poeci pochodzący z Filipin i Etiopii. Wśród uczestników jest również grupa poetów z Wilna, piszących po polsku.

XXI Międzynarodowy Festiwal Poetycki "Maj nad Wilią i Wisłą" - jak co roku - rozpoczął się przed pomnikiem Adama Mickiewicza na wileńskiej Starówce, następnie odbyło się spotkanie w podwórku Muzeum-Mieszkania A. Mickiewicza w Zaułku Bernardyńskim i konferencja w Pałacu Paców.

W ramach festiwalu poetyckiego "Maj nad Wilią i Wisłą" uczestnicy mają okazję zwiedzić nie tylko Wilno, ale też Troki i Kowno. Trasa wycieczki zaprowadziła ich ponadto do zespołu klasztornego kamedułów w Pożajściu oraz do Iłgowa, gdzie znajduje się dworek Emila Młynarskiego, urodzonego w Kibartach współzałożyciela Filharmonii Warszawskiej, prezesa Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich.

W programie festiwalu poetyckiego "Maj nad Wilią i Wisłą" jest jeszcze spotkanie w Związku Pisarzy Litwy, Środa Literacka i Turniej Jednego Wiersza Młodych o Nagrody Czeladnika Poezji, biesiada poetów, malarzy, muzyków i ich przyjaciół w Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, wizyty w polskich placówkach kulturalnych i przegląd filmów dotyczących życia Polaków poza granicami Polski.

Na podstawie: Inf.wł.