Połączył ich taniec ludowy


fot. Centrum Kultury w Rudominie
Czym jest taniec ludowy? To taniec, który odzwierciedla duszę narodu, jego historię, obyczaje i codzienne życie. Każdy krok, każdy ruch i gest w tańcu ludowym ma swoje znaczenie i symbolikę, tworząc żywy obraz kultury danego regionu. Taniec ludowy to nie tylko forma rozrywki, ale również sposób na przekazywanie wartości i tradycji z pokolenia na pokolenie. A to jest niezmiernie ważne. O tym pamięta Centrum Kultury w Rudominie, które każdego roku organizuje festiwal tańca ludowego.

W dniu 2 czerwca już po raz piąty w Rudominie odbył się Republikański Festiwal Tańca Ludowego „Tańcuj, tańcuj, okręcaj...”, na który przybyły zespoły nie tylko z rejonu wileńskiego, ale i z innych miejscowości Litwy.

Organizatorzy się cieszą, iż festiwal w Rudominie wzbudza zainteresowanie zespołów. Każdego roku bierze w nim udział coraz więcej kolektywów. W tym roku swój dorobek artystyczny zaprezentowało 19 zespołów. Niektóre kolektywy reprezentowali tancerze w kilku grupach wiekowych. Publiczność miała wspaniałą możliwość podziwiać piękną sztukę w wykonaniu zespołów tańca ludowego z różnych zakątków Litwy.

Gospodarzy podczas festiwalu reprezentował Zespół Tańca Ludowego „Žiogeliai“ (kier. Ineta Dubininkaitė Merkienė), który zatańczył taniec „Ant arkliukų“ i „Letukas“. Tego dnia wystąpiła też młodsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” (kier. Wioleta Cereszka, choreogr. Irena Brazis) z tańcem „Krakowiak” oraz średnia grupa zespołu z tańcem „Oberek”.

Z Wilna na festiwal przybył Zespół Taneczny „Leszczyniaki“ (kier. Alena Matuizo), działający przy Szkole w Leszczyniakach, który zaprezentował dwa tańce – „Trojak“ i „Zakochani na wiosnę”. Tego dnia wystąpił również Zespół Tańca Ludowego „Hałas” z Czarnego Boru pod kierownictwem Krystyny Wołejko, który zatańczył piękną „Polkę warszawską” oraz „Suitę sądecką”. Przed publicznością wystąpił również Zespół Taneczny „Kropelki” z Mariampola (kier. Krystyna Wołejko), w wykonaniu którego publiczność mogła zachwycać się aż trzema tańcami -  „Genys“, „Walcem wileńskim“ i „Suitą śląską“. Pięknie krakowiaka zatańczył Zespół Pieśni i Tańca „Jawor“ (kier. Elita Sinkiewicz) z Awiżeń. W festiwalu wziął udział również kolektyw „Švieselė“ (kier. Ineta Dubininkaitė Merkienė) z Wileńskiej Szkoły Podstawowej „Šviesa”, który wykonał taniec „Dieduko polka“ oraz ,,Tu Lietuva, tu mana”. Na scenie zagościł Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna“ (kier. Erwin Mieczkowski) z Niemenczyna i zatańczył „Polkę“, „Polkę dziewczęcą“ oraz litewski taniec „Vyželė“. Swój dorobek artystyczny zaprezentowała dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna i wokalna Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” „Mała Wilia” (kier. Beata Bużyńska), działająca przy Wileńskim Centrum Kultury. Młodzi artyści zatańczyli „Polkę sercow“, „Krakowiaka“ oraz „Suitę kaszubską“. Publiczność podziwiała „Tańce lubelskie” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Solczanie” (kier. Bożena Danielė) z Solecznik oraz taniec „Balkit druobeles saulei pamyluotos“, „Senamiesčio polka“ i „Suitę kurpiowską“ w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanka“ (kier. Bożena Danielė) z Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Ławaryszki zaś reprezentował na festiwalu Zespół Taneczny „Makowy Smak” (kier. Teresa Bożerodska), który zaprezentował „Taniec cygański”. Swój dorobek artystyczny zaprezentował Zespół Tańca Ludowego ,,Fasolinki“ (kier. Anna Miluszkiewicz) ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie. Młodzież zatańczyła walczyk do piosenki ludowej „Haniś, moja Haniś“. Wiele pozytywnych emocji wzbudził występ Zespołu Tańca Ludowego „Promyki“ (kier. Julia Butko), który zatańczył taniec „Kołomajki“, taniec śląski „Poszło dziewczę po ziele“ oraz „Polkę“. Na gościnnej scenie w Rudominie wystąpił również Zespół Tańca Ludowego „Vijurkas” (kier. Jūratė Šimkienė), działający przy Centrum Kultury w Oniksztach, który wykonał dwa tańce – „Batų batai” i „Linksmapolkė“.

 Festiwal Tańca Ludowego w Rudominie był prawdziwą ucztą dla duszy. Każdy taniec był jak mała książeczka, której strony publiczność przewracała oczami i sercem. Wszyscy goście nie mogli się nacieszyć piękną choreografią i muzyką, jak też kolorowymi strojami tancerzy.

Na zakończenie na scenę zostali zaproszeni kierownicy artystyczni oraz choreografowie wszystkich zespołów, którym organizatorzy wręczyli podziękowania za udział w tegorocznym festiwalu.

Festiwal w Rudominie swoją obecnością zaszczycili dostojni goście. Wymienić tu należy doradców mera rejonu wileńskiego Edwarda Kiejzika i Rusłana Adaszkiewicza                           

Organizatorem V Festiwalu Tańca Ludowego „Tańcuj, tańcuj, okręcaj..“ było Centrum Kultury w Rudominie, pod kierownictwem Wiolety Cereszki.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Samorządowi Rejonu Wileńskiego za wsparcie finansowe imprezy. Słowa dziękczynienia płyną również pod adresem wszystkich uczestników festiwalu za aktywny udział i przepiękne tańce.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.