Polbasket 2012


Drużyna koszykarzy rejonu wileńskiego, fot. vilniaus-r.lt
W ostatnim tygodniu marca w Pułtusku odbył się Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Polbasket 2012”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ministerstwo Turystyki i Sportu przy współpracy burmistrza miasta Pułtusk i Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku. W zawodach wzięło udział osiem drużyn z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Młodzi zawodnicy z Wileńszczyzny udowodnili, że koszykówka jest sportem, na którym mieszkańcy Litwy naprawdę się znają. Na podium stanęły aż dwie litewskie drużyny.
Drużyna koszykarzy rejonu wileńskiego zajęła w turnieju trzecie miejsce, ustępując jedynie polskiej drużynie - koszykarzom Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusku. Najlepszą drużyną turnieju okazała się reperezentacja rejonu solecznickiego. Na czwartym miejscu pozostali Białorusini.

Wśród koszykarzy rejonu wileńskiego wyróżnili się: Dariusz Kutko i Povilas Masonis. Najlepszym strzelcem turnieju został Ernest Ciepielowski z Solecznik.

Na podstawie: vilniaus-r.lt