Polski Teatr STUDIO w Wilnie: Za nami kolejny spektakl „Kolega Mela Gibsona” i rozpoczęcie finału Roku Romantyzmu Polskiego na Litwie


fot. Polski Teatr STUDIO w Wilnie
28 listopada 2022 r., o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce odbył się spektakl „Kolega Mela Gibsona”. Tego samego dnia wieczorem w Pałacu Kultury w Trokach, Teatr Studio wspólnie z Pałacem Kultury w Trokach rozpoczął imprezy kończące Rok Romantyzmy Polskiego.

Kolega Mela Gibsona Tomasza Jachimka jest zabawną historią Feliksa Rzepki (Łukasz Kamiński), aktora w średnim wieku, którego kariera artystyczna w przeszłości ograniczyła się do jednej, „wielkiej” roli Cyrano de Bergerac, dając mu na lata poczucie osobistej wielkości. Bohater nie może uwierzyć, iż wieloletnie pasmo sukcesów i osiągnięć może się nagle zakończyć. Nie poddaje się jednak i w swojej desperacji ostatecznie, bardzo precyzyjnie reżyseruje oraz gra największą rolę swego życia.

Feliks Rzepka, ukazany w niecodziennej dla artysty sytuacji (przesłuchanie na komisariacie) jest egzemplifikacją „wybitnego" aktora, który ze szczytów sławy i popularności za sprawą jednej decyzji dyrektora teatru stacza się na samo dno scenicznego niebytu. W składanych zeznaniach, upajając się poświęconą mu uwagą komisarza, odsłania kulisy apogeum swojej sławy, blaski i cienie artystycznego żywota, niedowierzanie wobec przełomu w jego karierze i chaotyczne posunięcia, do jakich ów zawodowy zakręt go pchnął.

Natomiast, Łukasz Kamiński, grający Rzepkę, w poczuciu pełnej bezkarności podrwiwa sobie z aktorów - chałturników, co za polonijne dolary są skłonni i Hej sokoły zaśpiewać i striptiz zrobić, obnaża sekrety osobistego życia artystów i ich rodzin a cięty język aktora nie oszczędza nawet sponsora przedstawienia.

Wystąpił: Łukasz Kamiński,
Scenariusz: Tomasz Jachimek,
Reżyseria: Sławomir Gaudyn,
Asystent reżysera: Ryszard Rotkiewicz,
Kierownik artystyczny: Lilia Kiejzik,
Oprawa techniczna: Artur Armacki, Daniel Zaranka.

Dziękujemy za wielokrotną już współpracę Marcie Ingaunė, Dyrektor Centrum Kultury w Nowej Wilejce z całą ekipa pracowników, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego z Panią Dyrektor Heleną Juchniewicz oraz Monice Beacie Urbanowicz z Progimnazjum Jana Pawła II za organizację widowni.

W drugiej połowie dnia w Pałacu Kultury w Trokach z okazji upamiętnienia Roku Polskiego Romantyzmu, a raczej już rozpoczynając imprezy kończące tę wążną dla Kultury polskiej rocznicę, odbył się wieczór poetycko - muzyczny „Tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się muzyka”. Wydarzenie finansowane jest ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie" przy wsparciu spółki ORLEN LIETUVA. Zebrani goście poczuli  niezwykłą atmosferę epoki romantyzmu, którą stworzyli aktorzy Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie z  Agnieszką Ravdo i akompaniator Jurgita Umaraitė, którzy wykonali utwory będące częścią spektaklu „Szkice o Polsce” wg. Cypriana Kamila Norwida, wokaliści z Lendwarowa i Wilna, Elen Soull i znany już Zbigniew Sinkiewicz, akompaniator Leonidas Mieldažius, poetka Troczanka Eleonora Pawłowska. I owa impreza rozpoczęła wydażenia wieńczące rok Romatyzmu, a przed Nami oraz Szanowną Widownią Wilna i Rzeszowa oraz słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów oraz Radia Znad Wilii ostatnie akcenty w Roku Romantyzmu, a jest to spektakl „Samotność, cóż po ludziach" na podstawie Wielkiej Improwizacji i III części „Dziadów" Adama Mickiewicza, który poza tradycyjnym graniem na żywo, zaprezentowany będzie w formie słuchowiska radiowego na obu antenach. Spektakl w Wilnie odbędzie się 23 grudnia w Restauracji Kuchni Polskiej „SAKWA”.

„Samotność, cóż po ludziach”
 – słowa te wypowiedział w Wielkiej Improwizacji główny bohater III części „Dziadów” Konrad. Bohater jest człowiekiem samotnym, wyalienowanym i niezrozumiałych przez innych. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest poetą i siłą swoich wrażeń przerasta innych współwięźniów. Konrad pragnie dokończyć sam wielkich rzeczy – chce przyczynić się do wyzwolenia ojczyzny. I tylko on, poeta, może tego dokonać i tylko on ma prawo domagać się tego od Boga. Godzi się, a wręcz nawet skazuje na osamotnienie, ponieważ chce osiągnąć cel, jaki przed sobą postawił.

Reżyseria: Lilija Kiejzik,
Adaptacja: Alwida A. Bajor
MuzykaFryderyk Chopin,Franz Xaver Gruber,Balys Dvarionas,
Akompaniament: Jurgita Umaraitė
Zespół aktorski: Konrad – Witold Rudzianiec, Anioł Biały – Kinga Lewko, Anioł Czarny – Dominika Jakowicz, Ewa/Pani Rollisonowa – Alina Masztaler , Ksiądz – Edward Kiejzik
Więźniowie  - Bartosz Urbanowicz, Daniel Marcinkiewicz, Hubert Niewierowicz, Arnold Wołodko

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz wsparty przez spółkę ORLEN LIETUVA.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.