Polskie akcenty podczas targów edukacyjnych "Studia 2015" w Wilnie


Logo polskiej prezentacji podczas Międzynarodowych Targów Wiedzy, Edukacji i Kariery "Studia 2015", fot. lenkukultura.lt
W dniach 5-7 lutego w Centrum Wystaw i Konferencji "Litexpo" w Wilnie odbędą się targi, które powinny zainteresować osoby planujące studia wyższe lub zawodowe. Są to Międzynarodowe Targi Wiedzy, Edukacji i Kariery "Studia 2015". Ofertę edukacyjną zaprezentuje 200 instytucji z 14 krajów, w tym z Polski. Na stoisku Instytutu Polskiego w Wilnie, przygotowanym wspólnie z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki RP oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, można będzie uzyskać informacje na temat studiów w Polsce.
W 13 Międzynarodowych Targach Wiedzy, Edukacji i Kariery "Studia 2015" wezmą udział działające na Litwie uczelnie wyższe, kolegia, szkoły zawodowe, szkoły językowe. Swoją ofertę zaprezentują również uczelnie zagraniczne. W programie targów jest ponad 200 wydarzeń towarzyszących: spotkań, prezentacji, wykładów na tematy aktualne dla młodzieży uczącej się i studiującej. Uczniowie szkół średnich będą mieli okazję uzyskać informacje na temat programów studiów i warunków rekrutacji. Studenci i osoby po studiach dowiedzą się, jakie są możliwości podjęcia studiów magisterskich, doktoranckich, podyplomowych, jak również doskonalenia zawodowego.

Swoje stoisko na targach w "Litexpo" będzie miał Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Wileńska filia Uniwersytetu Białostockiego działa od 2007 r. W lipcu 2014 r. uczelnię opuścił piąty rocznik absolwentów: ekonomistów i informatyków. W 2014 r. uruchomione zostały studia magisterskie na kierunku ekonomia.

Jak co roku, na targach edukacyjnych w "Litexpo" będzie stoisko informacyjne Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki RP oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Symbolem tegorocznej kampanii promującej na Litwie polską naukę i polskie szkolnictwo wyższe jest "Trójkąt Sierpińskiego" - jeden z najprostszych fraktali. Autorem "Trójkąta" jest Wacław Sierpiński, wybitny polski matematyk, współtwórca tzw. Polskiej Szkoły Matematycznej, której osiągnięcia wyznaczały nowe horyzonty nauki, stając się inspiracją dla matematyków na całym świecie.

Jak poinformował Instytut Polski w Wilnie, na polskim stoisku (hala nr 3) będą dostępne ulotki w języku litewskim na temat studiów w Polsce. Do Wilna na targi przyjadą przedstawiciele 15 polskich szkół wyższych, między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechnik w Łodzi, Poznaniu, Opolu i Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ramach targów odbędą się również prezentacje:

5 lutego, godz. 14.15-15.00 - "Polskie szkolnictwo wyższe - Ready, Study, Go! Poland (www.go-poland.pl)" - Tomasz Kollat, główny specjalista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP;
6 lutego, godz. 13.15-14.00 - "Tworzenie gier wideo - zawód marzeń" - prof. dr hab Andrzej Pitrus, Uniwersytet Jagielloński;
7 lutego, 13.15-14.00 - "Zawód - twórca reklamy" - prof. dr hab. Andrzej Pitrus, Uniwersytet Jagielloński.

Wszystkie spotkania odbędą się na terenie Centrum Wystaw i Konferencji "Litexpo" w sali 5.3 (II piętro hali nr 5), w jęz. polskim z tłumaczeniem na jęz. litewski. Szczegółowy program 13 Międzynarodowych Targów Wiedzy, Edukacji i Kariery "Studia 2015" jest tutaj

Na polskich uczelniach na studiach licencjackich i magisterskich studiuje obecnie około 36 tys. obcokrajowców. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Wśród studentów polskich uczelni jest około 800 obywateli Litwy, głównie są to osoby pochodzenia polskiego.

Na podstawie: litexpo.lt, lenkukultura.lt