Polskie legitymacje dla uczniów - warto zadbać przed wakacjami


Prezydent Andrzej Duda z uczniami Gimnazjum w Połukniu, fot. facebook.com/andrzejduda
Z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy, Sejm RP przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, uprawniające uczniów szkół polonijnych oraz szkół polskich działających poza Polską, a także nauczycieli tych szkół do otrzymania legitymacji umożliwiającej korzystanie z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstęp do muzeów i parków narodowych na takich samych zasadach, jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje takie przysługują m.in. uczniom szkół polskich na Litwie. Ambasada RP w Wilnie apeluje do szkół o pomoc i współpracę przy wydawaniu legitymacji.
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi legitymacje ucznia i nauczyciela, szkołom przypada zadanie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Wydziału Konsularnego Ambasady.

Na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie zostały zamieszczone wzory wniosku o wydanie legitymacji ucznia i wniosku o wydanie legitymacji nauczyciela, jak również tabela w formacie Excel, do której należy wpisać wnioskodawców. Wnioski o wydanie legitymacji ucznia i legitymacji nauczyciela należy składać odrębnie. 

Wydział Konsularny będzie przyjmował tylko prawidłowo i kompletnie wypełnione wnioski wraz z tabelą, zawierającą dane określonej grupy wnioskodawców. Ze względu na ograniczenia techniczne, apeluje, aby w pierwszej kolejności wnioski składały te osoby, które w czasie zbliżających się wakacji letnich planują wyjazd do Polski i będą miały realną możliwość skorzystania z ulg przysługujących dzięki legitymacjom.

W celu złożenia wniosków konieczna jest rejestracja na spotkanie z konsulem w systemie www.e-konsulat.gov.pl. Należy wybrać kategorię "Sprawy prawne", a następnie po przejściu tzw. weryfikacji obrazkowej wybrać podkategorię "Sprawy prawne - Legitymacje szkolne", zaznaczyć jeden z dostępnych terminów i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami systemu.

Więcej informacji: https://www.msz.gov.pl/pl/p/wilno_lt_a_pl/informacja_konsularne/legityma...

Na podstawie: wilno.msz.gov.pl