Polsko-litewska deklaracja ws. oświaty mniejszości narodowych


Fot. smm.lt
Deklarację w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce podpisali w środę, 20 listopada, w Warszawie minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i minister oświaty, nauki i sportu Republiki Litewskiej Algirdas Monkevičius.

 „Polska i Litwa są członkami Unii Europejskiej. Podejmujemy wspólne działania na niwie politycznej, gospodarczej. Jesteśmy tutaj strategicznymi partnerami i chcielibyśmy by także w sprawach oświaty Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska stały się takimi partnerami” - powiedział polski minister Dariusz Piontkowski dziennikarzom po podpisaniu deklaracji.

Poinformował, że nad tekstem deklaracji od kilkunastu miesięcy pracował polsko-litewski zespół. Zaznaczył, że strony starały się uwzględnić w niej zarówno postulaty polskiej mniejszości mieszkającej na Litwie, jak i litewskiej mniejszości mieszkającej w Polsce.

„Rezultatem tego jest to porozumienie, które mówi o współdziałaniu rządu litewskiego i rządu polskiego w sprawach oświaty tak, aby rozwiązywać problemy i sprawy związane z edukacją mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. Pewną nowością jest to, że wyznaczamy konkretny termin przygotowania harmonogramu działań, które będą realizowały zapisy tej deklaracji. Przewidujemy, że w marcu przyszłego roku uda nam się spotkać w Wilnie i podpisać konkretny harmonogram działań, który doprowadzi do realizacji deklaracji” – mówił szef MEN.

Zauważył, że część zapisów deklaracji już jest realizowana. „Jest tutaj mowa choćby o działaniu komisji egzaminacyjnych: polskiej i litewskiej. Mam nadzieję, że przełoży się to na jeszcze bardziej ścisłą współpracę, choćby w tłumaczeniu testów egzaminów maturalnych, nie tylko w Polsce, ale i na Litwie. Mamy nadzieję, że ta deklaracja wspólnie podpisana z panem ministrem doprowadzi do dobrych relacji także w tej dziedzinie, a to spotkanie w Wilnie pokaże harmonogram działań, które w najbliższych kilkunastu miesiącach spowoduje, że Polska oświata na Litwie będzie podobnie traktowana jak litewska oświata w Polsce” – wskazał Piontkowski.

Minister Algirdas Monkevičius podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad treścią deklaracji. Także on zwrócił uwagę na wyznaczanie trzymiesięcznego okresu prac przygotowawczych. „Będziemy zgodnie z nim postępowali do marca” – zaznaczył.

W zakresie warunków kształcenia uczniów polskiej mniejszości w ramach litewskiego systemu oświaty i przedstawicieli litewskiej mniejszości w ramach polskiego systemu oświaty, w podpisanej deklaracji strony zobowiązały się do systematycznego monitorowania jakości edukacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz wzrostu jakości edukacji litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Zgodnie z deklaracją, dokonana zostanie m.in. analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na uczelnie. Wzmacniana będzie współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się również zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Deklaracja została sporządzona w dwóch egzemplarzach, każdy w języku litewskim i polskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania. Na podstawie: PAP, smm.lt