Pomysł zdalnych posiedzeń sejmu – odrzucony


Fot. ELTA/Marius Morkevičius
Litewscy parlamentarzyści nie poparli propozycji legalizacji zdalnych posiedzeń sejmowych. Do uprawomocnienia zgłoszonej poprawki zabrakło wymaganej większości głosów.Podczas wtorkowego głosowania nad poprawkami do Statutu Sejmu za przyjęciem jednej z nich głosowało 70 posłów, za drugą – 58. Aby poprawka została zaakceptowana, poprzeć ją musi ponad połowa parlamentarzystów, czyli co najmniej 71 posłów.

Za przyjęciem poprawek głosowali członkowie nowej koalicji rządzącej, a także niektórzy przedstawiciele sejmowej frakcji Partii Pracy. To jednak nie wystarczyło, aby zdobyć wymaganą większość głosów. W głosowaniu nie wzięło udział 11 członków frakcji Ruchu Liberalnego, którzy przebywają na izolacji.

Prezentując projekt, poseł Andrius Vyšniauskas podkreślił, że jego przyjęcie zapewni parlamentarzystom możliwość zdalnego udziału w dyskusjach. Zwrócił również uwagę na to, że legalizacja zdalnego głosowania wymaga osobnych decyzji, a wdrożenie takiego rozwiązania wymaga czasu. „Nie mówimy o głosowaniu, mówimy tylko o (udziale w – przyp. red.) dyskusjach” – powiedział.

W poprawkach zaproponowano, aby po ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej w kraju, kiedy zagrożone jest zdrowie oraz życie ludzi, na mocy decyzji kierownictwa sejmu posiedzenie mogło się odbywać zdalnie, przy wykorzystaniu dostępnych środków elektronicznych, które pozwoliłyby na potwierdzenie tożsamości parlamentarzystów.

Pierwszy wiceprzewodniczący sejmu Jurgis Razma stwierdził, że poprawki nie zostały przyjęte i ich „inicjatorzy będą musieli pomyśleć, jak postąpić dalej”.

Przeciwni wprowadzeniu poprawek byli przede wszystkim posłowie rządzącego dotąd Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Ich zdaniem poprawki w obecnym kształcie umożliwiałyby rządzącym nadużycia, ponieważ wiele decyzji zostałoby powierzonych przewodniczącym bez możliwości dyskusji.

„Chłopi” zaproponowali, aby takich zmian nie ustalać w trybie pilnym, a powołać grupę roboczą, która zajmie się opracowaniem stosownego projektu.

Z powodu pandemii koronawirusa, która nie ominęła parlamentarzystów, zostało odwołane dwudniowe posiedzenie sejmu. Przerwa w obradach sejmu ma potrwać do 3 grudnia.

Na podstawie: BNS, ELTA