Ponad 700 uczniów zdawało maturę z języka polskiego


Maturzyści, fot. Wilnoteka.lt
Ponad tysiąc maturzystów ze szkół mniejszości narodowych przystąpiło we środę do egzaminu z języka ojczystego - polskiego, rosyjskiego i białoruskiego.

Egzamin maturalny z języka polskiego zdawało 739 uczniów, z rosyjskiego – 332, z białoruskiego – 3.

Egzamin z języka ojczystego, na poziomie szkolnym, dla uczniów ze szkół mniejszości narodowych, składa się z trzech części – ustnej (odbywał się 2 kwietnia – 18 maja) oraz ze sprawdzianu rozumienia tekstu i części pisemnej.

Tematy tegorocznych prac pisemnych:

Rozprawki:

1. „Nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz – arcydzieła” (C.K. Norwid). Uzasadnij myśl poety, przywołując wybrane utwory literackie, dzięki którym polszczyzna przetrwała w okresie rozbiorów.

2. „Warunki są tylko warunkami, a człowiek jest aż człowiekiem” (M. Dąbrowska) – Rozwiń powyższą myśl, odwołując się do losów wybranych bohaterów literackich lub znanych osobowości.

3. Tolerancja czy wrogość, uznanie czy pogarda? Stosunek do Innego w polskiej literaturze i innych tekstach kultury.

Interpretacje:

4. Interpretacja wiersza S. Barańczaka „Garden party”.

5. Interpretacja listu J. Słowackiego ze zbioru „Listy do Matki”.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 5 czerwca.

Na podstawie: BNS, inf.wł.