Poseł walczy o prawa studentów


Poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz chce by studenci filii Uniwersytetu Bialostockiego mieli równe prawa z innymi studentami w kraju
Poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz zaproponował poprawkę do ustawy o szkolnictwie wyższym, która zagwarantowałaby finansowanie przez państwo wszystkich filii uczelni Unii Europejskiej na Litwie. Chodzi przede wszystkim o filię Uniwersytetu Białostockiego, bo jest ona jedyną filią zagranicznego uniwersytetu w kraju. Poprawka będzie rozważana w kwietniu na wiosennej sesji parlamentarnej.
Jarosław Narkiewicz, pytany przez dziennikarkę portalu Wilnoteka powiedział, że taka decyzja narodziła się z aktualnych potrzeb filii Uniwersytetu Białostockiego. W rozmów z władzami uczelni wynikło, jakoby władze mogły mieć wiele problemów. Narkiewicz powiedział: „Studentom filii może grozić utrata praw, np. do ulg wynikających z posiadania legitymacji studenckiej”. Rektor filii sądzi, że kwestia ta, choć na razie nie dotyczy studentów, wisi pod znakiem zapytania”.
Dziennik "Vakaro žinios" na poczynania posła zareagował bardzo ironicznie: „Poseł chyba się pomylił. Zapomniał, że mandat poselski otrzymał od Litwy, a nie od Polski” – napisano w gazecie.
"Narkiewicz do parlamentu trafił tylko dzięki głosom swoich rodaków - Polaków. Jednak litewskich Polaków, a nie polskich Polaków, dlatego musi pracować dla Litwy. Parlamentarzysta tworzy jednak projekty przychylne Polsce, a nie Litwie" - komentuje "Vakaro žinios" .


Dementując opinie litewskiego dziennika, w rozmowie z portalem poseł oświadczył, że postepując w ten sposób dba on o obywateli Litwy: „Studenci uczelni zostają na Litwie, nie wyjeżdzają za granice, w ten sposób wbogadzają nasz kraj, dlatego muszą być traktowani na równi z innymi studentami na Litwie”- powiedział.

Polityk sprecyzował, że chodzi przede wszystkim o koszyczek studenta „utrzymanie gospodarcze filii to całkiem inna sprawa, chodzi mi głównie o to, by edukacyjne koszta studentów były pokrywane również przez państwo litewskie”- dodał Narkiewicz.

Sprawa została skierowana do Departamentu Prawnego Spraw Zagranicznych. „Swoją decyzję opieram na prawie międzynarodowym, które zobowiązuje do równego traktowania wszystkich obywateli. Obecnie Departament stwierdził, że prawnych przeszkód do przyjęcia poprawki nie ma, pozostają tylko polityczne, czyli kwestia przyjęcia tej poprawki przez sejm”- podsumował Narkieiwcz.