Prezentacja sztuki bydgoskiej w Wilnie


26 lutego o godz. 17.00 Dom Kultury Polskiej zaprasza na otwarcie wystawy plastyków z Bydgoszczy "Dokąd idziemy?"
„Dokąd idziemy?” to kolejna prezentacja sztuki bydgoskiej w Wilnie. Na obecną wystawę  wybrano prace 18 artystów bydgoskich, mieszkających w tym mieście lub związanych z nim swoim miejscem urodzenia lub edukacją plastyczną. Twórcy z Bydgoszczy pokazują dzieła z różnych dziedzin sztuki: malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, instalacja, video. Różnorodne są też konwencje artystyczne - znajdziemy na wystawie prace z założenia konceptualne i nostalgiczne, komentujące sytuację społeczną, wydarzenia polityczne i stawiające pytania o prawa człowieka we współczesnym świecie. Z tej różnorodności wypowiedzi, widocznych na wystawie nasuwa się pytanie: Jak pogodzić troskę o zachowanie odrębnego oblicza sztuki z chęcią wpisania się w powszechnie dostępne, aktualne trendy artystyczne? W świecie, w którym sama forma środków komunikacji jest czasem ważniejsza niż przekazywana treść, rodzi się refleksja nad tzw. „małą ojczyzną”, jako niewielką przestrzenią, w której tworzą się więzi lokalne i powstaje poczucie przynależności do własnej tradycji i historii. Była ona - i nadal jest - źródłem inspiracji dla wielu twórców, zwłaszcza po jej utracie, jak np. Litwa w „Panu Tadeuszu” Mickiewicza, Żmudź w dziełach Miłosza, czy Wielopole u Kantora. Jakie jest miejsce „małej ojczyzny” w pozbawionej granic „globalnej wiosce”, wykreowanej przez sieć współczesnych mediów? Dokąd idziemy?
Data: 
26.02.2010 - 17:00 - 18:00