Projekt edukacyjny "Teatr bez granic"


Fot. msz.gov.pl
Instytut Polski w Wilnie, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL, Forum Kultur Litwy oraz Litewskie Centrum Edukacji Nieformalnej zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym "Teatr bez Granic". Projekt jest skierowany do uczniów z klas 8-11 z wszystkich szkół Litwy, z różnymi językami wykładowymi oraz do nauczycieli wszystkich specjalizacji. Projekt jest organizowany w związku z obchodami Roku Teatru na Litwie (2014 r.) i w Polsce (2015 r.)

Cele i zadania projektu: 
- inicjowanie i wspieranie współpracy uczniów ze szkół z różnymi językami wykładowymi,
- ukazanie bogactwa i różnorodności wspólnego dziedzictwa kulturowego,
- propagowanie dialogu kultur,
- popularyzowanie wiedzy z zakresu literatury i wiedzy o teatrze. 

Założenia projektu

- Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się grupy z klas 8-11 z wszystkich szkół Litwy, z różnymi językami wykładowymi oraz nauczyciele wszystkich specjalizacji.
- W szkołach, biorących udział w projekcie, tworzone są grupy uczniów. Grupa może się składać z maksymalnie 10 uczniów. Grupy mogą być zróżnicowane wiekowo. W jednej szkole może powstać kilka grup (możliwe różne warianty łączenia się grup - np. klasa 8-9, 9-10, 10-11, itd).
- Każda grupa musi mieć nauczyciela-opiekuna, który będzie kierował pracą grupy.
- Każda grupa musi znaleźć sobie grupę partnerską ze szkoły z innym językiem wykładowym. Grupom nie mogącym sobie znaleźć partnera z innej szkoły, organizatorzy projektu, o ile będzie to możliwe, pomogą znaleźć grupę do współpracy.
- Grupy łączą się w pary z grupą ze szkoły z innym językiem wykładowym (np. szkoła litewska i szkoła polska, szkoła litewska i szkoła rosyjska, szkoła białoruska i szkoła litewska itd.)
- Grupy współpracują ze sobą, wspólnie tworząc scenariusz oraz wspólnie pracują nad stworzeniem spektaklu teatralnego na podstawie wybranego tekstu (tekstów). Bardzo ważne jest, aby wybrana literatura odzwierciedlała zainteresowania i problemy młodych ludzi i była inspirująca dla nich samych.

Przebieg konkursu
 
I etap - przygotowanie szkicu scenariusza spektaklu na podstawie wybranego tekstu (lub zestawu tekstów). Szkic scenariusza (luźny plan, opisana ogólna idea, koncepcja spektaklu) tworzą wspólnie współpracujące ze sobą grupy. Przewidywana długość spektaklu - 20-30 min. Szkic spektaklu (wspólny od obu szkół) należy nadesłać do 22 maja 2015 r. na adres: tekle@olimpiados.lt oraz anna.pilarczyk@lmnsc.lt z tytułem "Teatr bez granic".

Nadesłany list powinien zawierać następującą informację:
- nazwy i adresy szkół uczestniczących w projekcie,
- lista nazwisk uczniów każdej z grup, wraz z informacją do której klasy chodzą,
- nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonów do opiekunów (nauczycieli) każdej z grup,
- nadesłany scenariusz (a także spektakl) może zostać przygotowany w obu językach lub w wybranym języku - jednym z języków wykładowych współpracujących szkół.

II etap - do dnia 28 maja 2015 r. wyłoniona przez Organizatorów Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych scenariuszy wybierze najbardziej interesujące, które zakwalifikują się do drugiego etapu projektu. Wyłonione grupy zostaną zaproszone do udziału w kilkudniowych, stacjonarnych warsztatach teatralnych, które odbędą się w trakcie letnich wakacji (na koszt Organizatora). W trakcie warsztatów pod okiem ekspertów grupy będą opracowywać ostateczny scenariusz oraz wstępnie przygotowywać się do wystawienia spektaklu (podział ról aktorskich, scenografa/scenografów, autora oprawy muzycznej itd.).

III etap - do 30 listopada 2015 r. grupy współpracują ze sobą w indywidualnym trybie pod nadzorem przydzielonych im specjalistów, spotykając się w jednej ze szkół. Grupy przygotowują spektakl (długość spektaklu - do 30 min.).

IV etap - wystawienie spektaklu w profesjonalnym teatrze, podczas uroczystej gali, która odbędzie się do dnia 31 grudnia 2015 r. - dokładną datę zakończenia projektu organizatorzy ogłoszą na początku III etapu projektu. Autorzy najlepszego spektaklu zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami.

Więcej informacji na stronie: www.lenkukultura.lt 


Data: 
20.04.2015 (Impreza całodniowa)