Projekt pisowni nazwisk już w maju


Juozas Bernatonis, fot. wilnoteka.lt
Zdaniem ministra sprawiedliwości Juozasa Bernatonisa projekt pisowni nazwisk nielitewskojęzycznych powinien zostać przygotowany i przekazany rządowi do maja.
"Utworzyłem grupę roboczą w celu przygotowania decyzji, mam nadzieję, że pierwszego maja będziemy mieli decyzję i przekażemy ją rządowi do rozpatrzenia. Obecnie nie mogę odpowiedzieć, jakie rozwiązanie wybierzemy, jednak jest oczywiste, że nasza propozycja nie będzie sprzeczna z Konstytucją Republiki Litewskiej, ale rozwiąże problem, tak aby nie naruszać praw człowieka" - mówił we czwartek minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis, podczas zdawania rocznego raportu z działalności rządu.

Rząd zlecił Ministerstwu Sprawiedliwości Republiki Litewskiej opracowanie projektu, który pozwoliłby na nielitewskojęzyczny zapis nazwisk w dokumentach oficjalnych. Powodem był fakt, że z kwestią tą zwraca się wielu litewskich Polaków i Litwinów, którzy zawierają związek małżeński z obcokrajowcami.

Minister sprawiedliwości przyznał, że znalezienie rozwiązania zgodnego z prawem i Konstytucją Litwy będzie bardzo trudne.

Trybunał Konstytucyjny w 1999 r. uznał, że "imię i nazwisko osoby w paszporcie obywatela powinny być zapisane w języku państwowym", "w przeciwnym wypadku doszłoby do zaprzeczenia konstytucyjnego statusu języka państwowego". Te postanowienia Trybunał Konstytucyjny potwierdził w 2009 r.

W kwietniu 2010 r. rząd Litwy odrzucił projekt ustawy, przygotowany przez rząd konserwatysty Andriusa Kubiliusa, w którym proponowano, aby w dokumentach oficjalnych nazwiska pochodzenia łacińskiego zapisywać zgodnie z oryginałem, a więc ich nie lituanizować.

Na podstawie: BNS