Projekt "Czas na liderów 2"


Logo projektu "Czas na liderów 2", fot. smm.lt
Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy już po raz drugi realizuje projekt "Czas na liderów". Do tegorocznej edycji z rejonu wileńskiego wytypowano 4 specjalistów: specjalistę Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Agnieszkę Lembowicz, kierownik przedszkola w Mickunach Bożenę Pietrulewicz, kierownik przedszkola w Bujwidziszkach Gretę Balul i nauczycielkę języka litewskiego z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie Jurgę Stankevičienė. Będą one mogły studiować na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomiki ISM w ramach programu oświatowych studiów liderskich.
Chętnych na prestiżowe studia było bardzo wielu. Organizatorzy projektu otrzymali 362 podania, a miejsc jest zaledwie 52. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium była doskonała znajomość języka litewskiego. Organizatorzy są przekonani, że gdyby nie ten warunek, chętnych byłoby znacznie więcej.

Jak powiedziała "Wilnotece" koordynator projektu, zastępca kierownika Działu Oświaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, Sofija Ryżowa, dwuletnie studia są bardzo kosztowne (około 30 tys. litów), dlatego też z wytypowanymi osobami zostanie podpisana umowa, w myśl której będą one musiały nie tylko pilnie uczestniczyć w zajęciach, nie opuszczać wykładów, ale też po zakończeniu studiów przez trzy lata pracować dla samorządu.

Podstawowym celem programu oświatowych studiów liderskich jest wspieranie uczestników systemu oświaty występujących z różnego rodzaju inicjatywami, pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. zarządzania oświatą, którzy będą wdrażać w życie innowacje w różnorodnych placówkach i instytucjach oświatowych. Program ma również na celu dążenie do skutecznego nauczania uczniów oraz edukację społeczeństwa.

Na podstawie: vilniaus-r.lt, lyderiulaikas.smm.lt