Projekt „Więcej historii: dbałość o różnorodność”


Na zdjęciu: dr Andrzej Pukszto, fot. YouTube/stopklatka
W Domu Sygnatariuszy w Wilnie we czwartek, 15 września, trwa konferencja pt. „Czy w historii Litwy i jej tworzeniu widzimy osoby nielitewskie”, poświęcona 160. rocznicy urodzin sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku Stanisława Narutowicza. Jest to pierwsza część zaplanowanego na rok projektu „Więcej historii: dbałość o różnorodność”. Organizatorzy inicjatywy – Instytut Badań Edukacyjnych i Innowacji oraz Dom Sygnatariuszy.


W konferencji uczestniczą m.in. dr Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wileński), dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Simonas Teškevičius (Instytut Historii Litwy), dr Dalia Strimaitytė (Dom Sygnatariuszy), dr Małgorzata Kasner (Instytutu Slawistyki PAN), dr Mariusz Antonowicz (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego), Aleksandra Ketlerienė (z-ca redaktora portalu LRT), dr Barbara Stankiewicz (Uniwersytet Michała Römera).

Konferencja transmitowana jest na żywo na kanale YouTube Litewskiego Muzeum Narodowego https://youtu.be/Vw9UZVhkqQA oraz na kanale Domu Sygnatariuszy na Facebooku https://www.facebook.com/events/485359616436302.

Główny partner projektu – British Council, partnerzy – Ambasada RP w Wilnie, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Litewskie Zrzeszenie Muzeów, Uniwersytet Michała Römera, Narodowa Agencja Oświaty, Uniwersytet Wileński.

Na podstawie: inf. wł.