Przede wszystkim - wiedza! Uroczyste dyplomatorium na UwB w Wilnie


Dyplomatorium wileńskiej filii UwB, fot. wilnoteka.lt
Grono absolwentów wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku powiększyło się o 50 kolejnych osób. Podczas uroczystego dyplomatorium wręczonych zostało 36 dyplomów licencjackich i 14 magisterskich. Absolwentka ekonomii Elwira Makricka jest szczęśliwą posiadaczką dyplomu z numerem 500.
"Dyplom i zdobyta wiedza mają zapewnić fundamenty waszej przyszłej kariery. Zresztą większość z was już pracuje. Myślę, że znajdziecie dobre miejsca pracy, otrzymacie awans - tutaj, na Litwie, na Wileńszczyźnie. Nie chcemy, żebyście wyjeżdżali. Powołacie tutaj swoje firmy, stworzycie miejsca pracy sobie i innym, założycie rodziny i wzmocnicie klasę średnią, która jest największym bogactwem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego" - powiedział, zwracając się do absolwentów prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

Jak zaznaczył dziekan wileńskiej filii UwB, absolwenci wydziału dobrze radzą sobie na rynku pracy. W ciągu 9 lat istnienia filii, ukończyło ją 512 licencjatów. Zaledwie około 1 proc. spośród nich nie ma pracy. 

Sześciu tegorocznych absolwentów otrzymało dyplomy z wyróżnieniem. Są to absolwenci studiów licencjackich: Elżbieta Grodź (ekonomia), Justa Łastowska (ekonomia), Mirosław Łosiew (informatyka), Daria Pilarczyk (ekonomia) i Elżbieta Sokołowska (ekonomia). Aneta Salnik, która w 2014 r. z wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie, odebrała z rąk prorektora prof. dr hab. Jerzego Halickiego dyplom ukończenia studiów magisterskich - również z wyróżnieniem.

Na uroczystości dyplomatorium była obecna prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz, która z 1 września 2016 r. przejmie obowiązki dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB. Jak powiedziała w rozmowie z Wilnoteką, zamierza kontynuować prace rozpoczęte przez dotychczasowe władze filii: "Olbrzymi wkład pracy został włożony przez urzędujące jeszcze władze dziekańskie. Chcę podkreślić, że Uniwersytet Białostocki jest jedyną uczelnią publiczną w Polsce, która ma swoją filię zagraniczną - stąd też należy dbać o dalszy rozwój tego wydziału".

Dziekan-elekt powiedziała, że ma nadzieję na rozstrzygnięcie w szybkim czasie problemu siedziby filii. Obecnie uczelnia korzysta z kilku budynków w różnych dzielnicach Wilna, ale władze litewskie wykazują ostatnio chęć pomocy. Zresztą obecny na uroczystości wręczenia dyplomów wicekanclerz rządu RL Rimantas Vaitkus zapewnił, że jeszcze w tym roku wileńska filia białostockiej uczelni uzyska własną siedzibę.


Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Patryk Lisowski