"586 dni stanu wojennego" w Wilnie


Wernisaż wystawy "586 dni stanu wojennego", fot. wilnoteka.lt/B. Frątczak
Wileńska Młodzież Patriotyczna chce, by Polacy na Litwie pamiętali nie tylko o wspólnej historii Polski i Litwy, ale także dobrze znali historię najnowszą. Upamiętnieniu, ale także upowszechnianiu wiedzy dotyczącej dramatycznych wydarzeń ze schyłkowego okresu PRL służy wystawa "586 dni stanu wojennego".Koło Związku Polaków na Litwie "Wileńska Młodzież Patriotyczna" było inicjatorem prezentacji w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystawy, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. "586 dni stanu wojennego". Powstała ona przed czterema laty w związku z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Plansze, stylizowane na stary kalendarz, w którym opisano najważniejsze wydarzenia i zachowano sugestywne zdjęcia i dokumenty, przybliżają obraz lat 1981-1983.

Wystawa upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa. Obrazy z więzień, posiedzeń sądów doraźnych i pogrzebów, przeplatają się z wielką polityką  spektakularnymi operacjami wojskowo-milicyjnymi, masowymi demonstracjami opozycji, walkami ulicznymi - jak również obrazami życia codziennego w realnym socjalizmie. Jednym z wątków wystawy są też reakcje podzielonego żelazną kurtyną świata na dramatyczne wydarzenia w Polsce. 

"Jesteśmy Polakami i chcemy, by pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski była obecna na Litwie - mówi Rajmund Klonowski, oganizator wystawy - Naród łączy nas ponad granicami, dlatego staramy się, by najnowsza historii Polski była znana na Litwie. Cieszę się, że pomimo skromnych środków, wystawą udało się zainteresować wielu młodych ludzi, także spoza naszego kręgu". 

Koło ZPL "Wileńska Młodzież Patriotyczna" nie ma charakteru masowego - skupia kilkunastu członków, którzy inicjują różnego rodzaju wydarzenia (m.in. wystawy, imprezy kulturalne czy akcje charytatywne). Celem organizacji jest podejmowanie działań, mających na celu nie tylko podtrzymanie polskiej tożsamości na Wileńszczyźnie, ale także pozytywne kształtowanie polskiej społeczności - jej rozwój moralny, sportowy, ekonomiczny, naukowy i kulturowy w duchu szacunku dla polskiej tradycji, języka polskiego i polskiej kultury. 

Wystawę "586 dni stanu wojennego"  można obejrzeć w dniach 16-23 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp wolny.

Na podstawie: 13grudnia81.pl, inf. wł.