"Gaudeamus" po raz dziesiąty


Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w wileńskiej filii UwB, fot. wilnoteka
Dla 120 studentów I roku ekonomii, informatyki i europeistyki Wydziału Ekononomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku po raz pierwszy zabrzmiał "Gaudeamus". Został zainaugurowany dziesiąty rok akademicki wileńskiej filii, a jednocześnie dwudziesty rok działalności uczelni macierzystej - Uniwersytetu w Białymstoku, który do 1997 roku działał jako filia Uniwersytetu Warszawskiego.
 

"Mamy ten przywilej, że polska społeczność akademicka może inaugurować rok akademicki w Wilnie, wydział nasz jest bowiem pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym wydziałem publicznej szkoły wyższej poza granicami Polski. Jest to powód do dumy, ale też trudne wyzwanie. Podjęliśmy je, bo jak napisał Ludwik Pasteur, "nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat". Misją naszego wydziału jest kształcenie młodzieży na bardzo dobrym poziomie w języku polskim, tak, żeby sprostali oni wymaganiom współczesnego, trudnego rynku pracy. Misją naszego wydziału jest też prowadzenie badań naukowych, które przyczynią się do poznania świata, a być może i rozwiązania jego istotnych problemów" - podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego powiedziała dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku ma nowe władze. Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, jest specjalistą z zakresu polityki azylowej Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej. Dr hab. Jarosław Wołkonowski, który kierował wydziałem od momentu powstania w 2007 r., jest obecnie prodziekanem ds. ogólnych. Prodziekanem ds. dydaktycznych jest dr Mariusz Giero.

W roku akademickim 2016/2017 studia na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce podjęło 120 osób. Są to absolwenci szkół polskich na Litwie. Jak mówili w rozmowie z Wilnoteką, wybrali tę uczelnię przede wszystkim ze względu na możliwość studiowania w języku ojczystym. 

Wydział ukończyło już 550 absolwentów: 532 na studiach licencjackich i 18 - na studiach magisterskich. Jak zaznaczyła dziekan dr hab. Mieczysława Zdanowicz, 95 proc. absolwentów pracuje na Litwie - jako menadżerowie, księgowi, programiści, administratorzy sieci komputerowych, prowadzą też własne firmy. Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego dyplomy ukończenia studiów otrzymały 24 kolejne osoby.

Problemem wileńskiej filii UwB jest brak własnej siedziby. W lipcu 2016 r., podczas uroczystości wręczenia dyplomów, wicekanclerz rządu RL Rimantas Vaitkus zapewniał, że jeszcze w tym roku wydział uzyska własną siedzibę. Władze uczelni mają nadzieję, że rząd Litwy słowa dotrzyma. Co prawda, Pani Dziekan w rozmowie z Wilnoteką przyznała, że dotychczas żadnych konkretnych działań w tej sprawie ze strony władz Litwy nie ma.


Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz