"Hej, muzyko!" - zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat


Mat. prom. organizatorów
Od 10 lipca do 4 sierpnia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat - "Hej, muzyko!".
Edukacja artystyczna jest nie tylko atrakcyjną formą nauki, lecz także wspaniałym sposobem na pobudzenie aktywności dziecka.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom piękna dziedziny sztuki, jaką jest muzyka. Warsztaty zainspirują dzieci do kreatywności, nowych pomysłów i inicjatyw.

W programie:
- śpiew (rozśpiewanie, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, artykulacyjne, dynamiczne, melodyczne; ambitus, dynamika, tempo, dykcja, harmonia, frazowanie);
- taniec;
- gra na instrumentach (instrumentarium Carla Orffa);
- aktywne słuchanie muzyki;
- zabawy muzyczne;
- zabawy rytmiczno-ruchowe (metoda Emila Jaques-Dalcroze'a);
- improwizacja muzyczna (metoda Emila Jaques-Dalcroze'a).

Podsumowaniem warsztatów muzyczno-artystycznych będzie uroczysty koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zajęcia poprowadzi: 
Justyna Raczyńska - magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych.
Justyna Raczyńska napisała pracę dyplomową na temat: "Wykorzystanie elementów metody Emila Jaques-Dalcroze’a na zajęciach kształcenia słuchu w klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia". Brała udział w wielu projektach muzycznych, w wielu edycjach seminariów i warsztatów dla nauczycieli, a także była uczestnikiem międzynarodowych konferencji muzycznych oraz licznych seminariów z zakresu pedagogiki muzycznej. Aktywnie uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez wybitnych muzyków, takich jak: Dana Gillespie (Londyn, Wielka Brytania), Maestro Paul Kantschieder (Austria), Zbigniew Bargielski (Polska-Austria), Romana Agnel (Kraków, Polska), Ewa Iżykowska-Kłosiewicz (Polska) i innych.

Opiekunka dzieci: 
Lucyjana Raczyńska - pedagog, absolwentka Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny).

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem e-mail: info@polskidom.lt do 1 lipca 2017 r. (liczba miejsc ograniczona).

"Hej, muzyko!" - zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 305
Od 10 lipca do 4 sierpnia 2017 r., (I, III, V, 9.30-10.30)
Wpisowe za udział w warsztatach - 20 euro

Data: 
10.07.2017 (Impreza całodniowa) - 04.08.2017 (Impreza całodniowa)