"Jestem gotowy na wszystko". Film o Jerzym Popiełuszce


Fot. Archiwum organizatorów
W czwartek, 13 listopada 2014 r., o godz. 17.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) w sali nr 305 odbędzie się pokaz filmu "Jestem gotowy na wszystko" w reżyserii Pawła Woldana."Jestem przekonany, że to, co robię, jest słuszne, i dlatego jestem gotowy na wszystko" - to słowa wypowiedziane przez bohatera filmu. W dokumencie poświęconym drodze kapłańskiej Jerzego Popiełuszki, zakończonej męczeńską śmiercią, reżyser wykorzystał fragmenty kazań z archiwalnych nagrań (m.in. ze zbiorów TVP) oraz część prywatnych zapisków księdza, które czyta aktor Krzysztof Pieczyński.

Z materiałów filmowych tamtego okresu i fragmentów osobistych zwierzeń wyłania się postać młodego, bardzo skromnego księdza, który swoje życie poświęcił walce z kłamstwem i niesprawiedliwością, walce przeciwko poniewieraniu ludzkiej godności. Za wolną ojczyznę i prawdę poniósł największą ofiarę.

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy w Białostockiem. Szkołę średnią ukończył w Suchowoli, a po maturze zdecydował się na studia w Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Nasilały się wówczas ataki władz komunistycznych na Kościół i duchowieństwo, likwidowano wydawnictwa katolickie i prasę, wprowadzono pobór alumnów do wojska. Jerzy Popiełuszko trafił do jednostki wojskowej w Bartoszycach. Był twardy, nie można go było złamać groźbami ani karą. Swoje młode życie związał z głoszeniem wiary w Boga i walką za prawdę. Wraz z tłumami wiernych uczestniczył w pielgrzymce z okazji wizyty papieża w Polsce, był w Hucie Warszawa, gdzie w sierpniu 1980 r. trwał strajk robotników, z którymi się jednoczył i których wspierał żarliwą modlitwą. A kilka miesięcy później całą Polskę zelektryzowały słowa generała Jaruzelskiego: "Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju". Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie ugiął się przed przemocą, nienawiścią, demonstracją siły wojskowej. W lutym 1981 r. w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu celebrował mszę w intencji ojczyzny, w której uczestniczyło tysiące wiernych z całej Polski, śpiewających "Tak nam dopomóż Bóg". Był szykanowany, zarzucano mu nadużywanie praktyk religijnych do wystąpień antypaństwowych, władze groziły mu aresztowaniem, z Komendy Głównej napływały skargi, jednak nie przestał służyć narodowi. Na Żoliborzu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywały się nabożeństwa za ojczyznę. Swój upór przypłacił aresztowaniem, siedział z kryminalistami w jednej celi. Potem musiał się zgłaszać na cotygodniowe przesłuchania, w prasie ukazał się obelżywy artykuł o księdzu Popiełuszce urządzającym w kościele "seanse nienawiści". W 1984 r., po odprawieniu mszy w Bydgoszczy, ks. Jerzy Popiełuszko wyruszył w drogę powrotną do Warszawy. Nigdy tam nie dojechał.

Paweł Woldan - scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim w 1980 roku. W latach 1979-81 studiował filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. W 1984 roku ukończył reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów zrealizował cztery etiudy szkolne, których opiekunem artystycznym był Krzysztof Kieślowski.

Jest autorem ponad 60 filmów dokumentalnych. Od 1989 roku współpracuje z Telewizją Polską, dla której wyreżyserował około 50 filmów dokumentalnych, m.in. o polskich poetach i pisarzach: Adamie Mickiewiczu, Jerzym Andrzejewskim, Stanisławie Dygacie, Adamie Zagajewskim, Janie Józefie Szczepańskim, Jerzym Ficowskim, Bolesławie Prusie. Nakręcił także filmy poświęcone postaciom księży (m.in. o kard. Stefanie Wyszyńskim, kard. Auguście Hlondzie, ks. Jerzym Popiełuszce). Bohaterami jego filmów stali się także: Karolina Lanckorońska, prof. Stanisław Swianiewicz, prof. Stefan Swieżawski, Marek Skwarnicki). Jest również autorem 7 spektakli  Teatru Telewizji ("Misterium św. Wojciecha", "Zdrada", "Alek", "Góra Góry", "Prymas w Komańczy", "Złodziej w sutannie", "Wierność").

Paweł Woldan jest laureatem wielu nagród filmowych (m.in. JANTAR 85 - Koszalińskie Spotkania Filmowe, "Brązowy Tancerz" - Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych - Huesca, Hiszpania, Grand Prix - Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich - Niepokalanów, Nagroda specjalna - Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych - Kraków).

Partner pokazu filmowego - Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Strona filmu

Pokaz filmu "Jestem gotowy na wszystko"
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)
13 listopada, godz. 17.00
Wstęp wolny

Data: 
13.11.2014 - 17:00 - 18:30