"Lekcja o Polsce" - konkurs Instytutu Polskiego w Wilnie podsumowany


Podczas podsumowania konkursu "Lekcja o Polsce" w Instytucie Polskim w Wilnie, fot. Teresa Worobiej
"Lekcja o Polsce" - to konkurs dla nauczycieli zorganizowany przez Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Ministerstwem Oświaty i Nauki Litwy. W gronie 12 finalistów były trzy nauczycielki ze szkół polskich Wilna: Danuta Korkus ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli oraz Joanna Szczygłowska i Wanda Andruszaniec z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego. Pozostali nauczyciele pracują w szkołach litewskich Kowna, Możejek, Połągi, Poswola.


Instytut Polski w Wilnie zaproponował nauczycielom przygotować i przeprowadzić cykl lekcji poświęconych Polsce. Mogła to być lekcja języka polskiego, geografii, matematyki, fizyki lub dowolnego innego przedmiotu. Zgłoszenia nadeszły z całej Litwy, wybranych zostało 12 autorskich projektów. Jak zaznaczyła Małgorzata Kasner, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, projekty były bardzo interesujące, nauczyciele zaś niezwykle pomysłowi.

Zwycięzca konkursu, Algirdas Keblikas, nauczyciel matematyki w Szkole Kadetów im. gen. P. Plechavičiusa w Kownie, przygotował dla swoich uczniów cykl lekcji matematyki z wykorzystaniem popularnej gry "Koło fortuny".

Druga nagroda przyznana została Danucie Korkus, nauczycielce Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie. Podczas lekcji języka polskiego i literatury uczniowie Danuty Korkus tworzyli komiks na podstawie "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza. "W siódmej klasie przerabiamy "Krzyżaków". Dla współczesnych 14-latków jest to utwór trudny, a język Sienkiewicza - niezrozumiały. Nie możemy go jednak pominąć, gdyż temat bitwy pod Grunwaldem, przymierza polsko-litewskiego jest na naszym obszarze kulturowym niezwykle ważny. Kiedy się dowiedziałam o konkursie "Lekcja o Polsce", zaproponowałam uczniom stworzyć komiks na podstawie fragmentów utworu dotyczących bitwy pod Grunwaldem. Komiks jako gatunek literacki jest przecież dla uczniów w tym wieku bardziej zrozumiały. Przy okazji poznaliśmy historię komiksu, historię polskiego komiksu, zasady jego tworzenia. Uczniowie pracowali w grupach. Przygotowali się solidnie: przynieśli do szkoły zdjęcia zbroi rycerskiej, dowiedzieli się, jakie były rodzaje zbroi, zapoznali się z heraldyką. Potem tworzyli komiksy. Była to zarazem poważna praca i świetna zabawa" - powiedziała Wilnotece Danuta Korkus. 

Trzecie miejsce w konkursie Instytutu Polskiego w Wilnie przyznane zostało aż trzem scenariuszom lekcji poświęconych Polsce. Julia Baniukiewicz z Centrum Edukacji Nieformalnej przygotowała cykl lekcji poświęconych nanotechnologiom. Temat lekcji przeprowadzonej przez Ramunė Grikštaitė ze Szkoły Podstawowej im. V. Jurgutisa w Połądze brzmiał: "Tajemniczy sześcian", natomiast Lena Chvičija ze Szkoły Średniej w Turgielach swoim uczniom opowiadała o współczesnej polskiej urbanistyce i wzornictwie.

Autorzy najciekawszych lekcji otrzymali od organizatorów cenne prezenty. W rozmowie z Wilnoteką Danuta Korkus zaznaczyła, że najbardziej cieszy ją to, że miała możliwość poznania nauczycieli z innych regionów Litwy. "Był to fajny konkurs, który zintegrował nas, nauczycieli różnych przedmiotów z całej Litwy. Mieliśmy wspólny kilkudniowy wyjazd do Gdańska, podczas którego była okazja zapoznania się, wymiany zdań i doświadczeń. Dzięki temu konkursowi moi uczniowie mieli świetną zabawę i dowiedzieli się nowych rzeczy, natomiast ja miałam ogromną satysfakcję, bo poznałam wspaniałych ludzi, kolegów uprawiających ten sam zawód. Podczas podsumowania konkursu Małgorzata Kasner zaproponowała powołać przy Instytucie Polskim klub nauczycielski - miejsce spotkań nauczycieli różnych przedmiotów z całej Litwy. Sądzę, że to ciekawy pomysł" - powiedziała polonistka ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie. 

Kolejny wspólny projekt Instytutu Polskiego w Wilnie i Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy będzie poświęcony 250-leciu polskiego teatru.

Na podstawie: 15min.lt, inf.wł.