"Wiosenne porządki" w Republice Pawłowskiej


Ruiny zabudowań dworskich Republiki Pawłowskiej, fot. salcininkai.lt
W kwietniu mają się rozpocząć prace porządkowe na terenie Republiki Pawłowskiej w Mereczu koło Turgieli. Niestety, dziś niemym świadkiem dawnej świetności Republiki Pawłowskiej są jedynie malownicze ruiny - resztki ścian i fundamenty zabudowań dworskich. Przywrócenie zabudowaniom dworu Republiki Pawłowskiej ich historycznego wyglądu jest trudne, bo wymaga ogromnych nakładów finansowych. Władze Samorządu Rejonu Solecznickiego starają się wykorzystać istniejące środki do uporządkowania terytorium dworu i stworzenia dogodnych warunków do zwiedzania obiektu.
Prace porządkowe będą realizowane w ramach projektu: Dostosowanie obiektu dziedzictwa kulturowego Republiki Pawłowskiej do potrzeb rekreacyjnych i turystycznych. Projekt jest finansowany ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach programu rozwoju wsi litewskiej 2007-2013 na bazie programu Leader.

Planuje się ścieżki, budowę parkingu, odnowienie terenu, urządzenie obiektów małej architektury, odtworzenie i uzupełnienie zieleni, ustawienie stendów informacyjnych i kamiennego postumentu z informacją o obiekcie.

W XVIII wieku słynna na całą Europę Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę samopomocy, szkołę itd. Jej prezydent, ks. Paweł Ksawery Brzostowski, zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelowal między chłopów i wprowadził spłaty tytułem wykupu. Dbał też o ich życie, kulturę i oświatę. W okresie świetności Republiki w Pawłowie został wybudowany pałac rezydencjonalny. Prawdopodobnie zaprojektował go włoski architekt Carlo Spampani. Niewielki, ale wybudowany zgodnie z wymogami ówczesnej mody pałac był parterowy, tylko po bokach i w centrum z widoczną nadbudową piętra. Fasadę stanowiła weranda z potężnymi kolumnami podpierającymi balkon na piętrze. Gdyby nie ostatni rozbiór Polski i klęska powstania kościuszkowskiego Rzeczpospolita Pawłowska mogłaby istnieć dalej. W 1794 roku Republika Pawłowska podzieliła losy państwa. Rzeczpospolita Pawłowska istniała prawie 30 lat.

Na podstawie: salcininkai.lt