R. Augustinavičius: Góra Zamkowa w stanie krytycznym, ale stabilnym


Góra Zamkowa w WIlnie, fot. BNS
Stan Góry Zamkowej (Giedymina) po zimie pozostaje krytyczny, ale stabilny, niebezpieczeństwo z powodu osuwisk powstaje u podnóża zachodniej ściany skarpy oraz przy południowo-wschodniej części muru obronnego – podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej stanowi wileńskiego wzgórza powiedział wiceminister kultury Renaldas Augustinavičius.W rozmowie z dziennikarzami wiceminister zapewnił, że miejsca stwarzające największe zagrożenie zostały uporządkowane. „Możemy powiedzieć, że wszystkie najbardziej niebezpieczne miejsca są ustabilizowane”  – dodał. Jak powiedział, jeszcze do stycznia takich sektorów było dużo, obecnie pozostały jedynie dwa: podnóże zachodniego zbocza oraz górna część południowo-wschodniej strony, gdzie w latach 1994–1996 został odbudowany mur obronny Zamku Górnego. Widoczne są tam pęknięcia gruntu, które mogą doprowadzić do kolejnych osuwisk.

Wiceminister przypomniał, jakie prace zostały dotąd wykonane: najsłabsze miejsca zabezpieczono przed opadami, wzmocniono Pałac Władców, zasłonięto placyk na szczycie góry, odbudowano główną ścieżkę, która została zniszczona w listopadzie, a w najbardziej niebezpiecznych rejonach zamontowano siatki konstrukcyjne.     
Wcześniej zdecydowano, że południowa ściana muru zostanie zburzona, ale późną wiosną lub latem mają zostać przeprowadzone dalsze badania, które pomogą podjąć ostateczną decyzję. Zdaniem Renaldasa Augustinavičiusa na razie spełnia ona funkcję ochronną dla całej góry, ponieważ zapobiega przedostawaniu się wody do gruntu i pogłębianiu erozji.

Na razie Góra Zamkowa nie zostanie udostępniona zwiedzającym, ponieważ z jednej strony niemożliwe jest zapewnienie im wymaganego bezpieczeństwa, a z drugiej utrudniłoby to odbywające się na niej prace porządkowe.

W odpowiedzi na krytykę ze strony mera Wilna Remigijusa Šimašiusa dotyczącą zbyt wolnego tempa prac R. Augustinavičius powiedział, że przebiegają one zgodnie z planem i zostaną zakończone w drugiej połowie 2020 roku.

Oprócz prac porządkowych na górze planowane są także dalsze badania archeologiczne w celu znalezienia szczątków 4 powstańców styczniowych, którzy zostali tu pochowani w latach 1863–1864. Do tej pory udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki 17 powstańców, w tym przywódców powstania Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego.      

Stan krytyczny na Górze Giedymina został ogłoszony przez rząd w grudniu minionego roku. Zostanie on odwołany prawdopodobnie wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że grunt na górze nie pęka i nie ma ryzyka kolejnych osuwisk.

Na podstawie: BNS